Pārlekt uz galveno saturu

Novembris

01 VALMIERĀ. EKSORTA ATTĪSTĪBA. 6 LEKCIJU KURSS. IV LEKCIJA

Eksporta attīstības programma ir praktisks kurss eksporta stratēģijas izstrādei ar pamatuzsvaru uz tās ieviešanas soļiem. Kursa dalībnieks iegūs zināšanas kā ieviest eksporta stratēģiju savā uzņēmumā, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Tas sniegs iespēju pārliecināties, ka izvēlētais eksporta attīstības ceļš ir piemērotākais mērķu sasniegšanai. Programma  ļaus veikt inventarizāciju sava uzņēmuma gatavībai, spējai un resursu pieejamībai eksporta tirgu iekarošanai. Kursa uzdevums ir iedot praktisku 90 dienu programmu eksporta attīstības izveidošanā

KURSĀ IEKĻAUTAS 6 LEKCIJAS

20.09.  plkst. 10.00  - 14.00

4.10.     plkst. 10.00  - 14.00

18.10.  plkst. 10.00  - 14.00

1.11.     plkst. 10.00  - 14.00

15.11.  plkst. 10.00  - 14.00

29.11.  plkst. 10.00  - 14.00

 

Programmas dalībnieks iegūs:

 • Pārskatu par vispiemērotāko produktu/pakalpojumu un tā labākajiem pārdošanas argumentiem eksportam
 • Iemaņas ātrā un konkrētā pārdošanas tehnikā
 • Skaidru eksporta stratēģiju ar nepieciešamo resursu sarakstu
 • 90 dienu darba programmu stratēģijas īstenošanai

Ideālais dalībnieks ir uzņēmuma īpašnieks vai eksporta menedžmenta augstākais pārstāvis (eksporta direktors) pārstāvis ar mandātu pieņemt lēmumus uzņēmuma eksporta darbības jomā gan no stratēģiskā, gan finansiālā viedokļa.

Programma paredzēta praktiķiem, kuri vēlas ne tik daudz mācīties kā dalīties ar savu pieredzi un smelties zināšanas no citu pieredzes, iedvesmoties un vienlaikus pielietot savā praksē iegūtās zināšanas.

 

 

Programmu vadīs:

Ieva Jonsone

Eksporta pārdošanas speciāliste, kuras pārdošanas pieredzes ģeogrāfija ir no Āzijas līdz Amerikas kontinentam. Liela pieredze pārtikas nozarē, un arī metālapstrādes jomā.

Indra Ozola

Mārketinga un stratēģiskās plānošanas vadošā speciāliste Latvijā, ar lielu pieredzi pārtikas nozarē. BOSI uzņēmumu vadības un biznesa akcelerācijas metodoloģijas ieviesēja Latvijā.

 

Dalības maksa:

 • LTRK biedriem: 100 EUR + PVN
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri: 140 EUR+ PVN

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS

 

Reģistrēšanās līdz 17. septembrim!

 

01 "Palīdzēsim maziem un vidējiem uzņēmumiem ievērot patērētāju tiesības!

"Palīdzēsim maziem un vidējiem uzņēmumiem ievērot patērētāju tiesības!

01. novembrī, plkst. 10:00-13:00

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

 

 

Eiropas patērētāju organizācija (BEUC) sadarbībā ar Eiropas Amatnieku, mazo un vidējo uzņēmumu asociāciju (UEAPME), radīja apmācību programmu "Consumer Law Ready", kas ir īpaši pielāgota maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) no Eiropas.

Programmas radīšanu finansēja Eiropas komisija ar mērķi apmācīt MVU par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, informējot viņus par to, kā var nodrošināt savas darbības atbilstību ES un dalībvalstu patērētāju aizsardzības normatīvajiem aktiem. Programmu īsteno, rīkojot apmācības katrā dalībvalstī, kā arī piedāvājot uzņēmējiem unikālus apmācību materiālus.

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" nodrošina šī projekta īstenošanu Latvijā.

Seminārā tiks apskatītas tādas tēmas, kā:

 • Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija
 • Atteikuma tiesības
 • Preču un pakalpojumu neatbilstība līguma noteikumiem
 • Negodīgā komercprakse un netaisnīgie līguma noteikumi
 • Patērētāju strīdu ārpustiesas (alternatīvā) izšķiršana

Piedaloties apmācībās Jūs uzzināsiet par svarīgākiem patērētāju aizsardzības likumdošanas aspektiem, kas, savukārt, ļaus Jums uzlabot savu klientu servisu un paaugstināt patērētāju uzticēšanos Jums. Tas arī ļaus Jums efektīvāk tikt galā ar patērētāju sūdzībām un izvairīties no nevajadzīgām tiesvedības.

 

Semināru vada:

Latvijas Patērētāju padomes priekšsēdētaja Jelgavas nodaļas vadītājas Tekla Žabova

Seminārs pieejams:

BEZMAKSAS

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv; 28646086

01 Nacionālās stratēģijas padomes sēde

Sēdes sākums plkst. 15:00

Sēdes darba kārtībā:
1)    Tikšanās ar Virši-A pārstāvjiem par nodokļu reformas ietvaros noteiktajiem pārejas periodiem;
2)    Tikšanās ar Latvijas Restorānu biedrības pārstāvjiem par viesmīlības nozares iespējamo ģenerālvienošanos;
3)    Nacionālās stratēģijas padomei piekritīgo LTRK Pamatnostādņu pārskatīšana;
4)    Dažādi.
 

 

02 Biznesa forums Jēkabpilī "Izaicinājumi biznesa vidē"

09:30 – 10:00    Ierašanās, reģistrācija

10:00 – 10:10    Atklāšana. Moderē LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš

10:10 – 10:20    Uzrunas. Jēkabpils pilsētas Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un LTRK Viceprezidents Imants Kanaška

                             Pilsētas un reģiona attīstība uzņēmējdarbībai un investoru piesaistei

10:20 – 10:40    Latvijas ekonomikas aktualitātes – ko tirdzniecības kari un darbaspēka deficīts nozīmēs Latvijai? Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš

10:40 – 11:00     Uzņēmējdarbības joma - virzītājspēks pilsētas un reģiona attīstībā. Jēkabpils pilsētas Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis

11:00 – 11:20  Darbaspēka trūkums Latvijā: problēmas un iespējamie risinājumi ārvalstu investoru skatījumā. ĀIPL (FICIL)  Darbaspēka jautājumu darba grupas līdzvadītājs Andris Lazdiņš

11:20 – 11:50     Kafijas pauze

11:50 – 12:10     Sociālā akcija “Latvija strādā”. Tele2 Personāla vadības departamenta direktore Aija Bite Ozere

12:10 – 13:15    Paneļdiskusija par reģiona uzņēmējdarbības attīstības iespējām, darbaspēka pieejamību, demogrāfiskās situācijas un izglītības ietekmi uz ekonomikas attīstību: Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps, Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle, LTRK Viceprezidente Elīna Rītiņa, ĀIPL (FICIL) Darbaspēka jautājumu darba grupas līdzvadītājs Andris Lazdiņš, Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš, Tele2 Personāla vadības departamenta direktore Aija Bite Ozere

13:15 – 14:15     Pusdienu pauze

                             Energoefektivitātes aktualitātes sadarbībā ar ALTUM

14:15 – 14:35     Par pārmaiņām, attīstību, efektivitāti. SIA Ošukalns pārstāvis (tbc)

14:35 – 14:55    Energopārvaldība - aktualitātes, risinājumi. SIA RCG Lighthouse valdes priekšsēdētājs un LTRK Enerģētikas komitejas vadītājs Kaspars Osis

14:55 – 15:10     Aizdevumi ESKo un uzņēmumu energoefektivitātei. Altum valdes priekšsēdētāja padomnieks Edgars Kudurs

15:10 – 16:15   Paneļdiskusija: Galvenie virzieni un pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanai uzņēmumiem un ražošanas ēkām. Uzņēmēju praktiskā pieredze programmas ieviešanā: Jēkabpils pilsētas pašvaldības energopārvaldnieks Ainārs Gulbinskis, Latvijas Energoefektivitātes asociācijas (LATEA) valdes priekšsēdētājs un SIA Ķikši pārstāvis Raimonds Ķeirāns, SIA Brēķu studenti pārstāvis Edgars Kamišovs, SIA Mārupes dārzeņi pārstāvis Kaspars Brunovskis, SIA RCG Lighthouse valdes priekšsēdētājs un LTRK Enerģētikas komitejas vadītājs Kaspars Osis

                              Iedvesmas stāsts             

16:15 – 16:50      Prezentācija biznesa vidē. Sāpes vai iespēja? Prezentēšanas prasmju treneris Oskars Priede

16:50 –                 Foruma noslēguma kafijas pauze

 

Foruma reģistrācija: https://www.mitto.me/jekabpilsforums2018/register

Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots.

 

02 Seminārs “Pareiza lietvedība, kā pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai” (juridiskās nianses dokumentu noformēšanā, strīdu risināšanas kartība un parādu piedziņas veidi), Liepāja

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu 02.novembrī plkst. 12.00, Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē piedāvā bezmaksas semināru “Pareiza lietvedība, kā pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai”.

 

            Lai pasargātu savu uzņēmējdarbību no negodprātīgām rīcībām, ir nepieciešams pievērst uzmanību uzņēmuma lietvedības sakārtošanai, jo strīdus situācijā tieši šis faktors spēlē vislielāko lomu. Katra uzņēmuma darbības gaitā gadās risināt situācijas, kas saistītas ar darījumiem – strīdi, parādnieki, utt. Par aktuālu problēmjautājumu varētu būt – kā atgūt parādu no darījumu partnera?

            Seminārā tiks detalizēti pastāstīts par strīdu risināšanu un galvenais – novēršanu, kā to izdarīt mierīgā ceļā; un kas jādara, lai atgrieztu iemaksāto PVN no bezcerīgiem parādiem; kā ieviest kompānijā parādu piedziņas sistēmu un kas tas vispār ir; kādas ir nianses strīdu risināšanā ar ārvalstu partneriem - kā tos risināt savas valsts teritorijā.

            Jūs saņemsiet atbildes ne tikai uz sev neskaidriem jautājumiem, bet arī uz tiem, par kuriem pat nebijāt aizdomājušies, taču tie ir svarīgi veiksmīgai un drošai biznesa vadīšanai. Piemēram:

1) Kā pareizi noformēt un apliecināt dokumentu kopijas?

2) Kā izmantot elektronisko parakstu, kā iesniegt un saņemt elektroniski parakstītus dokumentus?

3) Kādēļ un kā pārbaudīt partnera deklarēto adresi?

4) Kā rīkoties un kādi dokumenti ir nepieciešami gadījumā, kad tiek pārkāpts līgums?

5) Kā noformēt un oficiāli iesniegt maksājuma uzdevumus? ..un daudz kas cits.

            Jūs iemācīsieties lietas, kuras atvieglos Jūsu darbu un aizsargās no iespējamām problēmām un “galvassāpēm”. Piemēram:

1) Dažādu dokumentu struktūra un obligāti iekļaujamie punkti (līgumi, iesniegumi, izziņas, prasījumi utt.);

2) Pareiza juridiska valoda, ortogrāfija, bieži sastopamo kļūdu piemēri;

3) Dokumentu tulkojumu nianses;

4) Darbs ar Uzņēmumu reģistra, Lursoft izziņām, u.c.

 

 

Semināra plāns:

1. Līguma būtisko sastāvdaļu noteikšana ( dokumentu forma, sastādīšanas noteikumi, struktūra, saturs, svarīgākie punkti biznesa aizsardzībai);

2. Līguma valoda ( formulējums, interpunkcija, sastopamākās kļūdas, tulkojumu noformēšana, kļūdu labošana);

3. Rīcība, līguma pārkāpšanas gadījumā (paziņošana, brīdinājums);

4. Strīdu veidi darījumu vidē;

5.  Parādu piedziņa – pakāpeniskas sistēmas ievadīšana uzņēmumā, dokumenti, soda procenti, prasības nodrošinājums;

6. Prasības pieteikums un tā sastāvdaļas (forma, struktūra);

7. Strīdu risināšanas varianti biznesā (analīze, salīdzinājums);

8. Procesuālo lūgumu un iesniegumu noformēšana (pievienojamie dokumenti, kopiju noformēšana);

9. Sprieduma izpildes nianses (kas, kāpēc, kā rīkoties);

10. Tiesu izpildītāja loma un izpildraksta nozīme;

11. Strīdu ar ārvalstu partneriem nianses - kā tos risināt savā teritorijā;

12. Mediācija vai strīda atrisināšana mierīgā ceļā.

 

Lūgums pieteikties līdz 31.10.18. https://goo.gl/forms/UmRTPta4krMf4Q8a2

 

Semināru vadīs lektore Mg.iur. Inese Ļahoviča– Rīgas šķīrējtiesas prezidija locekle, šķīrējtiesnese, jurists ar lielu darba pieredzi komerctiesību un civiltiesību jomā.

 

02 Organizāciju sistēmiskie sakārtojumi un sistēmiskās dinamikas. KVALITĀTES PĒCPUSDIENA

Organizāciju sistēmiskie sakārtojumi un sistēmiskās dinamikas

 

    Seminārs ir piemērots tiem organizāciju vadītājiem un īpašniekiem, kas meklē mūsdienīgus, ilgtermiņa risinājumus savas sava uzņēmuma jēgpilnai attīstībai, kā arī atbildes uz jautājumiem par savu tālāko ceļu. Piedāvāju šo semināru ar ļoti praktisku ievirzi, demonstrēt praksē organizāciju sistēmiskos sakārtojumus, piedāvāt dalībniekiem praktiskus vingrinājumus jaunām atklāsmēm, kā arī diskusiju par to, kā strādā organizācija kā dzīva sistēma.

 

Seminārā runāsim par:

 

1. Sistēmiskie principi, kas nodrošina organizācijas “veselību”

2. Organizāciju neapzinātās dinamikas un paterni, kuri ietekmē uzņēmumu un cilvēkus

3. Divi organizāciju sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma

4. Praktiskie vingrinājumi grupās

 

 

Eksperte: Iveta Apine, vadības koučs un konsultante, sistēmiskā darba trenere, Systemic Constellations Center Riga vadītāja, ICF Latvija un ICF Global biedre. Vairāk kā sešpadsmit gadu pieredze darbā ar organizācijām un vadību.

 

Semonāra norises laiks: plkst. 13:00-15:00

 

Dalības maksa:  LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem

 

Reģistrācija: https://ej.uz/KP_021118

06 DAUGAVPILĪ: Seminārs „Eneagramma biznesā. Kam? Kā? Kāpēc? Un kas vēl?”

ENEAGRAMMA ir apzinātās cilvēces pirmsākumos radusies spēcīga un dinamiska personību tipoloģija, kas apraksta 9 īpašus un fundamentāli atšķirīgus veidus, kā var domāt, just un rīkoties. Šķiet, biznesā visvairāk interesē tieši pēdējais- „rīkoties”, jeb kā panākt, lai kāds cits (darbinieks, padotais, klients, partneris) rīkotos tieši tā un ne savādāk. Kā motivēt? Kā panākt? Kā likt? Ko meklēt? Pavisam vienkārši- saprotot to, kas motivē. Eneagramma ir tieši par to- par saprašanu. Par sevis un apkārtējo (darbinieku, padoto, klientu, partneru) saprašanu. Un tikai tad par rīcību. Apzinātu rīcību. Iespējams, tieši tas biznesā ir visvairāk vajadzīgs?

Seminārā runāsim par:

1. Eneagrammu un enneatipiem, jeb par 9 fundamentāli atšķirīgiem motivācijas veidiem.

2. Eneagrammas pielietojumu biznesā

3. Praktisku pieredzi kā tas jau ir ticis pielietots un kādus rezultātus sniedzis Latvijā.

Semināru vadīs: Inta Santa pārmaiņu un izaugsmes veicinātāja/ koučs. Ar individuālo un komandu koučingu nodarbojas kopš 2010.gada un ir nokārtojusi starptautiski atzītu kouču akreditāciju- ACC (ICF), šobrīd turpina mācības, lai nokārtotu nākamā līmeņa- PCC akreditāciju.  Eneagrammu iepazīta 2012.gada un kopš tā laika tiek studēta, padziļinot teorētiskās zināšanas un slīpējot pielietošanas prasmes. Savukārt, 2014.gada kļuva par starptautiski sertificētu eneagrammas, koučinga un biznesa treneri (ICTA). Vairāk www.enneagramcoaching.lv un www.intasanta.lv

REĢISTRĀCIJA: https://goo.gl/forms/CMYh7wJuTpABmHpT2 

DALĪBAS MAKSA: BEZMAKSAS

DARBA VALODA: KRIEVU VAL.

06 Seminārs Rīgā: Vadošo amatpersonu atbildības apdrošināšana

Seminārs Rīgā: Vadošo amatpersonu atbildības apdrošināšana

6.11.2018. plkst. 15.00-17.00

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 35

Valdes locekļi Latvijā ir pakļauti būtiskam personīgās atbildības riskam, jo mainoties esošajai likumdošanai, valdes locekļiem ir jāsāk atbildēt ar savu personīgo mantu. Arī tad, ja valdes loceklis ir vienīgais īpašnieks vai labās attiecībās ar īpašniekiem, maksātnespējas gadījumā ir jārēķinās ar administratoru, kurš sabiedrības vārdā prasīs atbildību par katru centu. Arī no valsts nodokļu piedzinējiem nav sagaidāma saudzējošāka attieksme. Šis jautājums ir aktuāls arī uzņēmuma īpašniekiem, lai pasargātu savas investīcijas.

***

Seminārā būs informācija par to:

 • Kas ir D&O apdrošināšana?
 • Kas tiek apdrošināts, kādi mēdz būt izņēmumi?
 • Kas jāzina, izvēloties D&O apdrošināšanu?
 • Ko darīt tad, ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies?

Būs arī “piemēri no dzīves” un iespēja uzdot interesējošos jautājumus.

LEKTORI:

 • Līga Dimante - Colemont FKB Latvia pārdošanas direktore un līdzīpašniece. Darbojas apdrošināšanas tirgū kopš 2005.gada, specializējoties specifisku risku apdrošināšanā, kā D&O, Crime, debitoru apdrošināšanā, kā arī, konsultējot lielus korporatīvus uzņēmumus.
 • Agris Bukovskis - sertificēts apdrošināšanas brokeris, “Colemont FKB Latvia” jurists, specializējies ar civiltiesisko atbildību saistītos jautājumos.
 • Santa Rubīna – Sorainen zvērināta advokāte kopš 2008. gada. Viena no galvenajām specializācijas jomām ir apdrošināšana. Konsultē apdrošinātājus par dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas līgumu jautājumiem, patērētāju aizsardzības jautājumiem apdrošināšanas produktu izstrādes gaitā, kā arī palīdzējusi apdrošinātājiem zaudējumu noregulēšanas procesā, tai skaitā, tiesvedībās. 

REĢISTRĀCIJA: https://ej.uz/vadosas_amatpersonas

DALĪBAS MAKSA: Dalības maksa: LTRK biedriem dalība bez maksas.  Uzņēmumu pārstāvjiem, kuri nav LTRK biedri, 15 + PVN

07 DAUGAVPILĪ: SEMINĀRS "Lietu interneta (IoT) risinājumi biznesa attīstībai"

Tuvākajos gados dažādas ierīces vairs nestrādās individuāli, bet tās būs saslēgtas vienotā tīklā un spēs automātiski “apmainīties ar informāciju”. Lietu interneta jeb IoT pakalpojumu uzvaras gājiens ir sācies, un Latvijai ir visi priekšnoteikumi, lai jau tagad pievienotos Eiropas un pasaules tehnoloģiju priekšgājēju pulciņam. 

2017. gadā Lattelecom ir izveidojis pirmo lietu interneta tīklu Latvijā, ieskaitot arī Latgali, un tā infrastruktūra ļauj vienlaicīgi pieslēgt neierobežotu ierīču skaitu lielā attālumā, neizmantojot vadus. Šīs tīkls paver plašas iespējas biznesam, sākot no energoresursu efektīvas pārvaldības līdz pat visu darba procesu efektivizācijai. 

Seminārā esam gatavi izstāstīt, kā jūsu bizness var gūt panākumus, pateicoties jaunajām IoT tehnoloģijām.

Tēmas:
•         Lietu internets – nākotnes tehnoloģija, kura pieejama jau šodien
•         Kas ir LoRa tehnoloģija un kādas ir tās priekšrocības
•         Lietu interneta risinājumi biznesa procesu optimizācijai
•         Praktiski piemēri lietu interneta pielietojumam 

Semināru vada: Lattelecom IoT biznesa attīstības direktors Edmunds Garančs un IoT pakalpojumu vadītājs Jans Jeļinskis 

Dalības maksa: BEZMAKSAS

Reģistrācija: https://goo.gl/forms/FIpBuXbEBgIOtMqr1 

 

 

07 Vispārējā datu aizsardzības regulas piemērošana un mūsdienu tehnoloģijas. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Vispārējā datu aizsardzības regulas piemērošana un mūsdienu tehnoloģijas

 

2018. gada 25. maijā ES dalībvalstīs ir stājusies spēkā 2016. gadā apstiprinātā Eiropas Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR). Regulas mērķis ir aizsargāt Eiropas Savienības (ES) pilsoņu personas datus no privātuma un datu drošības pārkāpumiem, kā arī unificēt ES dalībvalstīs spēkā esošo likumdošanu personas datu aizsardzības jomā. GDPR prasības lielākā vai mazākā mērā ir attiecināmas uz jebkuru uzņēmumu.

Līdz ar to GDPR pamatprasības un personas datu apstrādes pamatprincipi būtu jāizprot jebkura uzņēmuma vadītājiem un speciālistiem, kuri savā ikdienas darbībā saskaras ar personu datiem un līdz ar to arī ar šo datu apstrādi saistītajiem riskiem. Daudzi no šiem riskiem ir saistīti ar uzņēmuma informācijas sistēmu ārpakalpojumu izmantošanu.

Semināra mērķis ir iepazīstināt IT ārpakalpojumu izmantotājus un sniedzējus ar GDPR attiecināmajām prasībām šajā jomā un balstoties uz praktiskiem piemēriem ieteikt un analizēt iespējamos risinājumus atbilstības nodrošināšanai.

 

 

Seminārā runāsim par:

 

1. Regulas prasību interpretācijām un esošo pieredzi;

2. Uzņēmumu galvenajiem riskiem saistībā ar personas datu apstrādi;

3.Veicamajām darbībām, lai nodrošinātu atbilstību GDPR;

4.Personas datu apstrādi mūsdienu IT vidē, saistītajiem riskiem un to mazināšanas iespējām.

 

 

Ieguvumi:  Līdz šim personas datu apstrādes drošības pasākumu noteikšanā bieži ir dominējušas tīri juridiskās Regulas interpretācijas, dažkārt neapzinoties mūsdienu tehniskās iespējas un tehnoloģiju pielietojuma sfēras, kuras arī tieši var skart personas datu apstrādi. Šajā seminārā vairāk tiks runāts par tehnoloģiskajiem risinājumiem, un ar tiem saistītajiem riskiem. Apskatīsim piemērus par IT ārpakalpojumu izmantošanu, ikdienā izmantojamām tehniskajām ierīcēm, IoT nākotnes risinājumiem.

Uzņēmējiem būs iegūt iespēja iegūt informāciju par nepieciešamajām darbībām, kuras viņi var veikt saviem spēkiem, sakārtojot personas datu apstrādi savos uzņēmumos.

 

 

Semināru vada: Raimonds Rullis, Praktizējošs konsultants informācijas drošības pārvaldības sistēmu un kvalitātes vadības sistēmu ieviešanā kopš 2003. gada. Biznesa konsultāciju uzņēmuma SIA “Leilands un Putnis” valdes loceklis. Starptautiskās sertifikācijas organizācijas Bureau Veritas ārštata auditors par ISO 9001 (kvalitātes vadība) un ISO 27001 (informācijas drošības pārvaldība) standartiem. Vadījis PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ieviešanas projektu vienam no LV datu centru operatoriem. Informācijas drošības risku pārvaldības programmatūras ieviešanas projektu vadība, konsultācijas IT drošības pārvaldības un personas datu aizsardzības jomās uzņēmumos un Valsts iestādēs. Sertificēts fizisko personu datu aizsardzības speciālists.

 

Semināra norises laiks: 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_071118

 

07 Seminārs "Informācijas izvērtēšana un kritiskā domāšana interneta laikmetā”

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu 07.novembrī  plkst. 11.00, Liepājas Latviešu biedrības  nama Kamerzālē piedāvā bezmaksas semināru “Informācijas izvērtēšana un kritiskā domāšana interneta laikmetā”.

Mūsdienās tiek runāts par pēcpatiesības un viltus ziņu laikmetu. Varētu iebilst, ka viltus ziņas vienmēr ir pastāvējušas. Tomēr pašreizējo apjukumu rada nevis vienkārši meli vai propaganda, bet informācijas tehnoloģiju revolūcija un jaunie mediji. Lai nepazustu informācijas plūsmā, mūsdienu cilvēkam ir gribot negribot jāmācās pašam menedžēt informāciju. Kritiskā domāšana ir viens no veidiem, kā to darīt. Būtībā tā ir rīku komplekts, kuru var apgūt un pielietot.

Sarunas gaitā pievērsīsimies vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, noskaidrosim, kas ir kritiskā domāšana un kāpēc tā mūsdienās ir tik aktuāla, otrkārt, pievērsīsimies veidiem, kā izvērtēt informācijas ticamību, tai skaitā pārrunāsim paņēmienus, ar kuru palīdzību informācijas radītāji mēģina ietekmēt informācijas uztvērēju, un aplūkosim galvenos negodīgos paņēmienus, kādus cilvēki izmanto, lai ietekmētu klausītājus un lasītājus.

Lūgums pieteikties līdz 05.11.2018. https://goo.gl/forms/kcbYDTg4kVP1XDB12

Semināru vadīs Artis Svece, filozofs un publicists, Dr. phil., Latvijas Universitātes docents, publicējies Diena, Rīgas Laiks, Studija, u.c.

07 SAIMNIECISKĀ IZDEVĪGUMA UN ZEMĀKĀS CENAS PIEMĒROŠANA IEPIRKUMOS

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina apmeklēt Dienas Bizness sadarbībā ar Iepirkumu Uzraudzības biroju un Ellex Kļaviņš zvērinātu advokātu biroju organizēto Publisko Iepirkumu konferenci ”Saimnieciskā izdevīguma un zemākās cenas piemērošana iepirkumos”, kas notiks šī gada 7.novembrī plkst. 9:30 People Work,  E. Birznieka-Upīša 21 Rīga

Publiskie iepirkumi ir būtisks ekonomikas stimulēšanas instruments, kas nodrošina investīciju ienākšanu tautsaimniecībā un stiprina uzņēmumu konkurētspēju. Konferencē tiks analizēts, kā publiskos iepirkumus padarīt pēc iespējas efektīvākus un draudzīgākus uzņēmējiem, kā izvēlēties starp saimniecisko izdevīgumu un zemāko cenu, ko nozīmē saimnieciskais izdevīgums pasūtītājam un uzņēmējam. Diskutēsim arī par to, vai un kādas ir iespējas atbalstīt vietējos uzņēmumus publiskajos iepirkumos, nepārkāpjot Eiropas Savienības regulas. 

Konferences moderatore: Rūta Kesnere, Dienas Bizness žurnāliste
Laiks un vieta: 2018. gada 7.novembrī, People Work  E. Birznieka-Upīša 21 Rīga

Cena vienai personai:
120 EUR + PVN
Dienas Bizness abonentiem, ZAB Ellex Kļaviņš klientiem 15% atlaide 102 EUR + PVN

 

Vairāk informācijas:
Vita Adamaite
Tālr.+371 29868972 | vita.adamaite@db.lv

 

Pasākums tiks fotografēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti.

 

Piezīme:
organizētājs patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos.

08 Ātra iegaumēšana un atmiņas attīstība pieaugušajiem. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Ātra iegaumēšana un atmiņas attīstība pieaugušajiem   

Cilvēkiem ir nepieciešams iegaumēt un pēc tam izmantot iegaumēto informāciju. Mierīgā gaisotnē var viegli atcērēties, stresa situācijas to ir ļoti grūti izdarīt.

 

Semināra laikā mācīsimies iegaumēt tā, lai pec tam varētu atsaukt atmiņā nepieciešamo.

 

Strukturēsim nepieciešamo informāciju un pārliecināsimies par to, ka varam kontrolēt procesu.

 

Seminārā „Ātra iegaumēšana un atmiņas attīstība pieaugušajiem” uzzināsiet kā strukturēt  domāšanu un kā vieglāk iegaumēt:

 • Iegaumēšanas raksturojums; Iegaumēšanas zelta likumi; 7 iegaumēšanas iespējas;
 • Vārdu, priekšmetu, sarakstu iegaumēšana pēc noteiktas kartības;
 • Grafiskas informācijas ātrā iegaumēšana;
 • Vārdu un uzvārdu ātrā iegaumēšana;
 • Sarežģītu terminu, nosaukumu ātrā iegaumēšana;
 • Zīmju, simbolu ātrā iegaumēšana;
 • Saīsinājumu ātrā iegaumēšana;
 • Neregulāro darbības vārdu ātrā iegaumēšana (angļu valoda);
 • Svešvārdu iegaumēšana ar tulkojumu.

 

Eksperte: Irina Lando, Doktora grāds vadībzinātne, specialitāte – zināšanu vadība (knowledge management), Licencēta mācību centra „LANDO” direktore un dibinatāja.

www.lando.lv

 

Semināra norises laiks: 15:00-17:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15:00 +PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija:  https://ej.uz/LPBS_081118

 

09 Vēstījuma strukturēšana rezultatīvai publiskajai runai

Vēstījuma strukturēšana rezultatīvai publiskajai runai

 

Publiskā runa, sadalot to komponentēs, ir vienkārša darbība. Tomēr vairumam cilvēku tā sagādā grūtības. Viens no izaicinājumiem – kā sekmīgi nodot iecerēto vēstījumu.

Semināra laikā treneris dalīsies ar zināšanām un pieredzi, kas semināra apmeklētājiem palīdzēs iegūt svaigu un racionālu skatu uz publiskās runas situāciju kopumā.

 

Programma

 1. Kā uzsākt prezentāciju? Praktiski padomi pašprezentācijai un temata pieteikumam.
 2. Satura plānošana veiksmīgai vēstījuma nodošanai.
 3. Ietekmes komponentes: saturs, balss un ķermeņa valoda. Ko darīt un ko nē.
 4. Slaidu izveides principi.
 5. Semināra dalībnieku jautājumi. Diskusija.

 

 

Semināru vada: Oskars Priede

Oskars ir prezentēšanas prasmju treneris, viņa specializācija ir publiskā runa un prezentēšana. Oskara ilggadīga praktiskā uzstāšanās pieredze dod viņam iespēju palīdzēt saviem klientiem noteikt kompānijas/produkta vērtības piedāvājumu un noprezentēt to ietekmīgā veidā.

Kopš 2018. gada Oskars ir arī LNT raidījuma “900 sekundes” moderators.

www.RunasKursi.lv

www.facebook.com/RunasKursi

 

 

Semināra norises laiks: plkst.: 13:00-15:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_311018

09 Daugavpilī - atvērto durvju diena

Daugavpilī, LTRK birojā, Lāčplēša ielā 10.

 

12.00 Dalībnieku ierašanās & kafija

12:30 Pasākuma atklāšana.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras darbība.

Jautājumi & atbildes.

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

//

13.30 – 15.00

INFORMĀCIJA PAR Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras īstenoto uzņēmēju interešu pārstāvību,  atbalstu eksportam, organizētajiem semināriem un pasākumiem, īstenotajām ES projektu aktivitātēm, šķīrējtiesu un komercstrīdu mediāciju

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Signi Obuhovu (signe.obuhova@chamber.lv, tel.: 22428450)

 

Reģistrēties šeit: https://ej.uz/Daugavpils_ADD

 

 

13 RĪGAS REĢIONĀLĀS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 13:00.

Darba kārtībā:

 1. LTRK aktualitātes (piedalās J.Endziņš, LTRK valdes priekšsēdētājs);
 2. Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietekme uz pašvaldībām un uzņēmējdarbības vidi (piedalās G.Kaminskis, LPS priekšsēdis, A.Feldmane, LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos);
 3. Reģionālā ekonomika – pašvaldību iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un ATR (piedalās A.Šults, VARAM Pašvaldību departamenta direktora vietnieks, D.Ziediņa, VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja);
 4. Par Mežgarciema pētniecības un uzņēmējdarbības centru, ATR (piedalās D.Mieriņa, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja);
 5. Par ATR ietekmi Ikšķiles novada kontekstā, izvērtējums (Č.Batņa, Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks);
 6. Dažādi / secinājumi.
13 Pasākums par Ņižņijnovgorodu

Aicinām Jūs pieteikties uz tikšanos ar pārstāvjiem no Ņižņijnovgorodas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (TRK), kas notiks 13.novembrī plkst 10:00 Uzņēmēju namā, Kr.Valdemāra ielā 35, Rīgā.

 

Nākamajā gada LTRK plāno organizēt Tirdzniecības misiju uz Ņižņijnovgorodu, līdz ar to nolēmām arī labāk iepazīstināt Jūs ar šo apgabalu.

Provizoriskais tikšanās plāns:

·         Informācija par Ņižņijnovgorodas Tirdzniecības un rūpniecības kameru;

·         Ieskats Krievijas ekonomiskajā situācijā;

·         Ņižņijnovgorodas apgabala potenciāls un perspektīvas;

·         Ņižņijnovgorodas uzņēmumu prezentācijas;

·         Jautājumi un atbildes.

 

Pasākuma runātāji:

Igors Gadalovs – Ņižņijnovgoroda TRK vadības padomnieks;

Aleksandrs Puškins - Ņižņijnovgoroda TRK ārlietu departamenta vadītājs;

Ņižņijnovgorodas uzņēmēji.

 

Pasākuma detaļas:

Kad: 13.novembrī;

Cikos: 10:00;

Ilgums: līdz 2 st.

Darba valoda: krievu

Kur: LTRK nams, Kr.Valdemāra 35;

Dalības nosacījumi: tikai LTRK biedriem, bezmaksas

Kontakti: Veronika Šaporenko, veronika.saporenko@chamber.lv

 

Aicinām pieteikties elektroniski https://ej.uz/LTRK_Krievija_13_11  līdz 10.novembrim.

13 ALŪKSNES NOVADS. SEMINĀRS "SOCIĀLO TĪKLU KOMUNIKĀCIJA"

Apmācības Alūksnes novada uzņēmējiem: 

„SOCIĀLO TĪKLU KOMUNIKĀCIJA”

Latvijas  Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Vidzemes nodaļa turpina aizsākto sadarbību ar Alūksnes novadu apmācību organizēšanā novada uzņēmējiem. Arī šogad novada uzņēmējiem būs iespēja apmeklēt apmācības – semināru bez maksas, kas norisināsies 13.novembrī, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē.

Sociālie tīkli ir vieni no efektīvākajiem mārketinga komunikācijas instrumentiem pasaulē, kuru lielākā priekšrocība ir, ka tie ļauj apvienot dažādas satura formas un reklāmas kanālus vienuviet. Sociālo tīklu ideoloģija paredz aizvien personīgāku komunikāciju starp ziņas veidotāju (zīmolu) un ziņas saņēmēju (patērētāju).

Rūpīgi izstrādāts un pārdomāts sociālo tīklu ziņu, laika un budžeta plāns spēj veicināt regulāru auditorijas iesaisti, kā arī vēlamās ziņas nodošanu specifiski izvēlētajai mērķauditorijai, tādējādi izslēdzot pārējos platformas lietotājus un ietaupot resursus.

Apmeklējot semināru, Tu iegūsi praktiskās un teorētiskās zināšanas efektīvas un mūsdienīgas komunikācijas veidošanā, reālus piemērus no prakses, kā arī noderīgus digitālos rīkus.

Semināru pasniedz Laura Celmāra, kura savas zināšanas ir guvusi Latvijas radošo celmlaužu veidotajā izglītības programmā LADC. Laura ir pasniegusi sociālo tīklu komunikāciju Rīgas Tehniskajā universitātē. Papildus tam, Laurai ir vairāku gadu pieredze vietējo un starptautisko klientu sociālo tīklu apkalpošanā, apkalpojot klientus tādās  jomās kā: sports, medicīna, apdrošināšana, ēdināšana, finanses, dizains, interjers un citās.

Programma:

 • pasaules un Latvijas sociālo tīklu lietošanas dati;
 • soc. tīklu kanālu lietošanas paradumi Latvijā;
 • kā izveidot profesionālu soc. tīklu profilu;
 • kā efektīvi plānot ikdienas komunikāciju;
 • kā uzlabot savas biznesa lapas soc.tīklu algoritmu;
 • kā izprast auditoriju un to vajadzības;
 • soc. tīklu satura formas izmantošana sava biznesa vajadzībām;
 • kā analizēt iegūtos rezultātus un, kā gudri izmantot rezultātus turpmākai komunikācijas veidošanai;
 • kā tārg etēt auditoriju un boostot/ reklamēt soc tīklu ierakstus;
 • dalīšos ar noderīgiem digitālajiem rīkiem;
 • prakses piemēri.

 

Pieteikšanās zvanot tel. 24525222, rakstot uz mara.saldabola@aluksne.lv vai Aizpildīt veidlapu.

 

 

14 KAZAHSTĀNA – LATVIJA

LTRK un LFF futbola izlases Biznesa klubs aicina pievienoties Latvijas uzņēmēju un Latvijas nacionālās futbola izlases braucienam uz UEFA Nāciju līgas grupu turnīra vienu no noslēdzošajām spēlēm ar Kazahstānu!

 

PASĀKUMA PROGRAMMA

14.–16. novembris

14.11. Čartera lidojums Rīga – Astana.

Reģistrēšanās 4* viesnīcā.

Vakariņas restorānā.

15.11. Brīvais laiks.

Astanas apskates ekskursija.

Vakariņas restorānā.

Spēle KAZAHSTĀNA – LATVIJA.

Transfērs uz lidostu.

16.11. Čartera lidojums Astana – Rīga.

Agri no rīta ierašanās Rīgā.

 

Piedāvājuma cena ir 425 EUR. Cenā ietilpst:

Lidojums;

Viesnīca ar brokastīm divvietīgā istabā;

Vietējais gids;

Ieejas biļetes;

Transfēri;

Piedāvājumā minētās ēdienreizes.

PIETEIKŠANĀS: elina.valdmane@chamber.lv

14 Seminārs" “Lietišķā etiķete klātienē, pa tālruni un e-pastu”,Kuldīga

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu 14.novembrī plkst. 11:00, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, Mārtiņzālē ( 2.stāvs)  piedāvā bezmaksas semināru „Lietišķā etiķete klātienē, pa tālruni un e-pastu”.

Labas saziņas prasmes un lietišķās etiķetes normu pārzināšana arvien biežāk kļūst par prasmi, ko sagaidām no potenciālajiem darbiniekiem un sadarbības partneriem un kas noder ikdienas darbā – risinot dažādus jautājumus, vadot pārrunas, rosinot darbību, kā arī piedaloties dažādos pasākumos.

Seminārā runāsim par lietišķās saziņas etiķetes principiem latviešu valodā, un tā mērķis ir apgūt biznesa etiķetei atbilstošas e-pasta sarakstes paraugpraksi, iepazīties ar telefonsarunu etiķetes attīstību un tendencēm, veidot un rosināt izpratni par dažādām lietišķās saziņas situācijām klātienē, kā arī uzzināt noderīgu informāciju un pilnveidot prasmes un zināšanas latviešu valodā.

Semināra temati:

1.             Komunikācijas prasmju nozīme organizācijas tēla veidošanā un saziņā ar klientiem.

2.             Elektroniskā pasta etiķete – attīstība, pamatprincipi un tendences.

3.             Rakstiskā vēstījuma uzbūve, informācijas izklāsts un precizitāte, efektīva rakstveida saziņa.

4.             Telefonsarunu un klātienes sarunu etiķete – pamatprincipi, paraugprakse un tendences.

5.             Pirmā iespaida nozīme.

6.             Formāla un neformāla uzruna, sasveicināšanās, identifikācija, sarunas noslēgums un atvadīšanās.

7.             Balss tembra, intonācijas, skaļuma, runas ātruma, saprotamības, kā arī pauzes un uzsvaru nozīme.

8.             Vārdu izvēle atbilstoši situācijai, noderīgas frāzes, uzsākot un noslēdzot telefonsarunu.

9.             Barjeras saziņā jeb kā netikt pārprastam.

10.          Visbiežāk pieļautās kļūdas.

11.          Ieteikumi pareizai un saprotamai saziņai latviešu valodā, dažādu piemēru analīze.

12.          Noderīgi latviešu valodas resursi un literatūra.

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 12.11.18. https://goo.gl/forms/77Z0z2wzWNXiCiXB3

vai pa e-pastu: kristine.zabe@chamber.lv

Semināru vadīs Aiga Veckalne, aizrautīga čehu un slovāku valodas tulkotāja, filoloģe un latviešu valodas praktiķe, uzņēmumu izveides un vadības eksperte starptautiskās uzņēmējdarbības jomā. Iepriekš: “Skrivanek Grupa” Ārzemju filiāļu divīzijas vadītāja, Centrālās un Austrumeiropas reģiona vadītāja, kā arī “Skrivanek Baltic” valdes locekle. Atvērusi, izveidojusi un attīstījusi filiāles ASV, Beļģijā, Brazīlijā, Bulgārijā, Igaunijā, Krievijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovēnijā, Ungārijā un Vācijā.

Izglītība: profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (Rīgas Ekonomikas augstskola), bakalaura grāds filoloģijā (Latvijas Universitāte). Šobrīd turpina mācības Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu doktora studiju programmā “Valodniecība”. 2017./2018. mācību gadā mācīja latviešu valodu un Latvijas kultūru un literatūru Sietlas Vašingtonas Universitātē ASV.