Pārlekt uz galveno saturu

Augusts

01 PAKALPOJUMU PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

 1. Par Pakalpojumu gada balvas sadarbību ar VARAM (S.Savickis);
 2. Atziņas no dalības sarunu festivālā LAMPA, turpmākā rīcība (A.Gulbis, S.Savickis);
 3. Dažādi:
 • Par diskusiju augstākajai ierēdniecībai;
 • DAKIB;
 • Par veselības jautājumiem;
 • Par sabiedrības iesaisti tiesību aktu projektu izskatīšanas procesā.
01 Starptautiskās sankcijas un risku samazināšanas iespējas. International sanctions and processes to mitigate risks

Starptautiskās sankcijas un risku samazināšanas iespējas

 

Seminārs angļu valodā. 

 

Katrs komersants izvērtē savas uzņēmējdarbības riskus.

Risku novērtējumā uzņēmumiem aizvien vairāk jāizvērtē starptautiski noteikto finanšu un ne-finanšu sankciju ievērošanai nepieciešamie pasākumi, jābūt informētiem par staptautisko sankciju politiku.

Šajā informatīvajā seminārā jūs gūsiet ieskatu par:

- veiksmīgs bizness - savlaicīga risku apzināšana un vadība; 

- labākā pieredze sankciju monitorēšanā;

- ES, ANO un OFAC (Office of Foreign Assets Control)  prasības;

- 50% likums;

- efektīva starptautiskās tirdzniecības uzraudzība:

 • Stratēģiskās nozīmes preču pārbaude;
 • Tirdzniecības kuģu kustības datu izsekojamība;

 

Semināru vada: Sean Norris Accuity – EMEA/APAC  izpilddirektora vietnieks.

Lai palīdzētu samazināt iespējamos riskus, starptautisks uzņēmums “Accuity”  dalīsies  30 gadus ilgajā pieredzē risku vadībā. Šis uzņēmums, kam pasaulē ir vairāk kā 20 filiāles, sniedz pakalpojumus gan pasaules, gan Latvijas vadošajām bankām, kā arī sadarbojas ar Latvijas Finanšu un kapitāla  tirgus komisiju.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa:

LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/NA_010818

 

International sanctions and processes to mitigate risks

 

Starting business each company evaluate its risks. At this moment, it becomes more and more important to companies estimate and enforce the necessary measures required to comply with internationally recognized risk assessments. Accuity (www.accuity.com) will share its nearly 30-year risk management experience to help minimize potential risks. This company, which has more than 20 branches all over the world, already provides various services to leading banks of the world and Latvia, as well as cooperates with the Latvian Financial and Capital Market Commission.

During this informative seminar you will get insight about: 

 • The importance of a risk-based approach;

 

 • Best practices for sanctions screening;

 

 • EU, UN vs OFAC requirements;

 

 • Following the 50% rule;

 

 • Efficient screening for international trade:

 

 

   • Dual-use goods screening
   • Vessel screening and tracking

Expert: Sean Norris (CAMS), Executive Vice President at Accuity – EMEA/APAC.

 

 

 

 

 

01 Latgales padomes sēde Līvānos

12:00 Līvānu uzņēmumu (1-2) apmeklējums. 
13:00 Tikšanās ar Līvānu pašvaldību par pašreizējo pašvaldības iesaisti uzņēmējdarbības veicināšanā un turpmāko sadarbību 
13:30 Tikšanās ar Līvānu uzņēmējiem par uzņēmēju aktuālajiem jautājumiem (LTRK ieteikumi politiķiem (prezentē IZG); LTRK Latgales plānu - aktuālie jautājumi un to virzība)
15:00 Informācija par Uzņēmēju dienas Latgalē 2018 
15:45 Kafijas pauze
16:00 Kvalificēts darbinieks - ceļš uz izaugsmi!
18:00 Latgales padomes sēdes slēgtā daļa

02 NACIONĀLĀS STRATĒĢIJAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

 1. Tikšanās ar Finanšu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Ārlietu ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā paredzētās jaunās kārtības piemērošanu pēc pēdējo likuma grozījumu spēkā stāšanās;
 2. Dažādi.  
   
02 Kur skatās valsts: regulēšana, nodokļi un pilsoņu gaidas. PASTĀVĒS, KAS PILNVEIDOSIES

Kur skatās valsts: regulēšana, nodokļi un pilsoņu gaidas

 

Latvija reizēm tiek ironiski saukta par “Ziemeļvalsti ar anglosakšu ekonomiku”.

Proti, sabiedrība pie mums vēlas ievērojamu valsts lomu savu problēmu risināšanā;

turpretī valsts caur nodokļiem pārdala un sabiedriskajā sektorā investē samērā nelielu daļu IKP.

 

Seminārā mēs runāsim par:

 •  valsts funkcijām,
 •  kā pilsoņu gaidas ietekmē viņu attieksmi pret valsti;
 • kādas alternatīvas dažādās dzīves jomās ir iespējamas “visuredzošajai valstij”. 

 

 

Semināru vada: Ivars Ījābs- politologs. LU asociētais profesors, LU sociālo zinātņu fakultāte Politikas Zinātnes nodaļa.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

 

Dalības maksa:LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija: https://ej.uz/PKP_020818

 

 

02 KAS JĀZINA UZŅĒMUMAM ORGANIZĒJOT MĀCĪBU PRAKSI
1

Aicinām uzņēmumus apmeklēt praktisko semināru "Kas jāzina uzņēmumam organizējot mācību praksi"

2. augusts no plkst. 09:30 – 13:30
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā Kr. Valdemāra ielā 35, Rīgā

 

Praktiskais seminārs tiek organizēts Erasmus + projekta AC4SME ietvaros ar mērķi:

 • Veicināt uzņēmumu izpratni par prakšu vadību uzņēmumā:
 • Veicināt uzņēmumu izpratni par juridisko pusi prakšu vadībā uzņēmumā;
 • Informēt par projektā AC4SME izstrādātiem rīkiem prakšu uzsākšanai uzņēmumā;
 • ES fondu piedāvātās iespējas darba vidē balstītajās apmācībās.

Pasākuma mērķauditorija ir uzņēmumi, kas tikai plāno uzņemt praktikantus. Tajā pašā laikā tiek aicināti arī citi uzņēmumi, kas jau uzņem praktikantus.

1

Īsumā par projektu: AC4SME ir starptautisks projekts kurā ir iesaistīti 12 partneriem no dažādām Eiropas valstīm. Projekta uzdevums ir veicināt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) piedāvāt jauniešiem prakses vietas, organizējot mentoru tīklu, kas palīdzēt un konsultētu MVU. Realizējot projektu tiks izstrādāti materiāli un attīstīti mentori tirdzniecības un rūpniecības kamerās Eiropā, tajā skaitā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Projekta darbības periods 01.10.2016 – 30.09.2018 un to līdzfinansē Erasmus + programma.

Reģistrēšanās ar dažiem ievada jautājumiem: http://ejuz.lv/ac4sme208
Pieteikties var līdz 31.jūlijam


Kontaktinformācija:
Līga Sičeva, ES projektu daļas vadītāja
Mob. 28625443 / e-pasts: liga.siceva@chamber.lv

 

03 Biroju ēku energopārvaldība. NOZARU AKTUALITĀTES

Biroju ēku energopārvaldība

    Ēku un biroja telpu ekspluatācijas izdevumi veido ievērojamu daļu no kopējām uzņēmuma operatīvajām izmaksām. Birojos tiek uzturēti noteikti iekštelpu apstākļi, kas var veicināt vai kavēt darbinieku produktivitātes pieaugumu, kā arī klientu labsajūtu uzņēmumu telpās, līdz ar to ir nozīmīgi atrast līdzsvaru starp nepieciešamību nodrošināt augstas kvalitātes iekštelpu mikroklimatu un optimālu ēkas enerģijas patēriņu. Semināra laikā meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar iekštelpu komfortu, energopārvaldību un enerģijas izmaksu samazināšanu ēkās ar mehānisko ventilācijas sistēmu un ēkas vadības sistēmu.

 

Seminārā runāsim par:

 

 1. Iekštelpu komfortu ietekmējošiem parametriem, to ietekme uz darbinieku un klientu pašsajūtu, kā arī ietekme uz enerģijas izmaksām;
 2. Ēkas energopārvaldību un inženiersistēmu darbības optimizāciju;
 3. Energoefektivitātes pasākumu un projektu realizācijas kvalitātes kritērijiem.

 

 

Ieguvumi uzņēmumiem piesakoties projektos:

 • Zināšanu stiprināšana un jaunu zināšanu iegūšana par biroja iekštelpu komfortu un tā ietekmi uz darbiniekiem un enerģijas patēriņu ēkā;
 • Bezmaksas konsultācija saistībā ar energoefektivitātes projektu kvalitātes uzlabošanu;
 • Uzņēmumiem būs iespēja pieteikties kā pilotprojektiem un saņemt bezmaksas inženiersistēmu novērtējumu un iekštelpu komforta novērtējumu, izstrādāto metožu un instrumentu aprobācijai. Izstrādātās metodes balstītas uz ilggadīgo pieredzi nozarē un sadarbojoties ar ārzemju partneriem.

 

 

Semināru vada: Agris Kamenders, Gatis Žogla, Kristaps Kašs.

 

Kompetence/pieredze: Semināra vadītāji ir sertificēti SIA “Ekodoma” energoauditori ar ilgstošu pieredzi energoefektivitātes projektu vadīšanā un energopārvaldības sistēmu izveidē.

 

Semināra norises laiks: plkst. 13:00-15:00

 

Dalības maksa:LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija: https://ej.uz/NA_030818

 

 

07 Četri iedvesmas avoti darba vietā. PERSONĀLA VADĪBA 360

Četri iedvesmas avoti darba vietā

 

   Izjūtot neapmierinātību esošajā darbā, pirms meklēt jaunas iespējas citur, svarīgi apzināt vismaz 4 iedvesmas [at]gūšanas avotus.

 

 

Seminārā runāsim par: Balansu starp 4 dimensijām darba vidē.

Patiku – nepatiku.

Izdevīgo – neizdevīgo.

Izdošanos – neizdošanos.

Noderīgo – nederīgo.

 

Fokuss uz sevi kā vērtīgu personību un profesionāli, nevis citiem uzņēmumā – vadītāju, komandu vai kolēģi. Saruna par personīgo ietekmi savā attīstībā un pārliecības stiprināšanā.

 

Identificēsim, kas vairo patiku darba vietā, kas veicina darba sniegumu, kā rodas izdevīgums un kam tiek labums no ieguldītā darba. Atklājot katru dimensiju ieraudzīsiet konkrētu virzienu, kurā sevi attīstīt, lai [at]gūtu prieku un iedvesmu turpat.

 

Ieguvumi:

 

Seminārs rosinās jums paskatīties plašāk un ieraudzīt, kā ietekmēt un vadīt situāciju darba vietā savas izaugsmes labā.

Iegūsiet sarunu tēmas ar kurām vērsties pie tiešā vadītāja progresīvām pārmaiņām savai attīstībai.

 

 

Sarunas vada: Rudīte NĪCGALE, VIP CV vadītāja, pieredzējusi karjeras jautājumos, zinātāja izcila CV izveidē, lietpratēja darba attiecību stiprināšanā.

 

- Uzņēmēja, unikāla koncepta VIPCV.LV radītāja darba meklētājiem kopš 2017.gada

- ECF (Europien Coach Federation) skolas mentore biznesa koučingā kopš 2014.gada

- Vairāk kā 10 gadu pieredze cilvēku resursu jomā, personāla atlases nozarē

- Praktiska un rezultatīva pieredze klientu piesaistē, konsultēšanā un B2B pārdošanā

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa:LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija: https://ej.uz/PV360_070818

 

08 VESELĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

 1. Par Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) pozīciju par ES regulas ieviešanu par zāļu verifikāciju (piedalās LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane)
 2. Dažādi.  
10 Kā uzlabot komandas darbu. Coach meistarklase

 

Kā uzlabot komandas darbu

 

   Mazo biznesu īpašniekiem darbs ar komandu bieži ir šoks. Ir garas sapulces, kuras dod tikai daļēju rezultātu. Ir mūžīgi jautājumi no darbinieku puses, kas prasa vadītāja laiku.

 

Reizēm liekas, ka labāk būtu izdarīt pašam nevis deleģēt... Ja vien tam būtu laiks.

 

Bet ir tās reizes, kad šķiet, ka viss notiek pats no sevis. Jo tavai komandai ir bijis „team-building” pasākums, tu zini par ko es runāju. Visi spēj sastrādāties, visi ir draudzīgi, rezultāts tiek sasniegts ātri un labāk nekā gaidīts. Bet tas strādā tikai „team building” pasākumos un to ieviest darba vidē  neizdodas.

 

Seminārā par:

 

            • kā darbinieku "bars" soli pa solim var kļūt par komandu;

            • kādas ir 6 komandas attīstības stadijas;

            • kā saprast, kurā stadijā ir tavi darbinieki;

            • kādus soļus spert, lai paceltos vienu soli augstāk.

 

Semināru  vada: Roberts Staltmanis,  Erickson International sertificēts biznesa un komandu koučs, iliveasiwant.com vadītājs R.Staltmanis ir sadarbojies kā biznesa un/vai komandu koučs ar tādiem uzņēmumiem kā Jonika, GIGI bloks, Taxify, Forma 2, Baltijas Fizioterapija, Krio.lv, Printify, Steelmaster, Ziemeļlatvijas mežsaimnieks un daudziem citiem.

 

Semināra norises laiks: plkst. 13:00-15:00

 

Dalības maksa:LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija: https://ej.uz/CM_100818

 

10 DAUGAVPILĪ: Seminārs „Darbinieku meklēšana sociālajos tīklos – piemēri un labā prakse”

Daudz dzirdēts par 21. gadsimtu, straujo pārmaiņu laiku, kurā dzīvojam. Lai arī šo apgalvojumu varētu saukt par klišejisku – tā ir realitāte. Izmaiņas piedzīvo daudzas nozares un darba tirgus kopumā. Savu daļu ietekmes uz mūsu ikdienu atstāj arī sociālie tīkli. Pirms aptuveni desmit gadiem darba sludinājumus cilvēki meklēja un izvietoja avīzēs, šobrīd to aizstājuši vairāki citi veidi, kā atrast darbu vai darbinieku. Viena no alternatīvām ir arī sociālie tīkli, kas sniedz plašas iespējas kā darba devējiem, tā ņēmējiem.

Seminārā runāsim par:

-           Darba meklēšanas paradumu maiņu un kopējām izmaiņām, kas vērojamas darba tirgū;

-           Izmaiņām, ko sociālie tīkli rada darba vidē, kādu iespaidu tas atstāj uz darbinieku pienākumiem;

-           Kā un kādu informāciju publicējam sociālajos tīklos?

-           Labo un ne tik labo praksi darba sludinājumu publicēšanā, diskutēsim par ideālo darba piedāvājuma piemēru;

-           Sponsorētajām vakancēm sociālajos tīklos: priekšrocībām, atšķirībām no sludinājumiem karjeras portālos.

Eksperti:

Inga Daliba - Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma DarbaGuru un personīgās zīmolvedības akadēmijas DarbaGuru Academy radītāja un vadītāja. Aktīva tīklotāja, LTRK un BNI biedrs, rekrutiere un personīgās zīmolvedības konsultante. Grāmatas "Personāla atlases mārketings: Kā rekrutēt veiksmīgā" autore

Dalības maksa:  bezmaksas

Obligāta reģistrēšanās: https://goo.gl/forms/LovjiL9F8KjgNBpR2  

Līdzfinansē Eiropas Savienība

 

13 Kā atrast sevi? Kā izvirzīt mērķus un tiem sekot? Как найти себя? Как поставить цели и следовать им?

Kā atrast sevi? Kā izvirzīt mērķus un tiem sekot?

 

Seminārs ir krievu valodā.

   Jūs nevarat izvirzīt sev pareizos mērķus, ja Jūs nezināt, ko patiesībā vēlaties. Ja Jums nav mērķu vai arī līdz galam neesat pārliecināti tajos, tad, saskaroties ar pirmajām grūtībām, Jūs no tiem atteiksieties.

 

Galu galā tā arī nodzīvosiet dzīvi, nezinot, ko no tās vēlaties, kur esat, kur  ejat un kā dēļ dzīvojat.

 Nezinot atbildes uz šiem jautājumiem, Jūs diez vai varēsiet būt pilnīgi laimīgs cilvēks.

 

Šajā seminārā es stāstīšu par:

- Metodēm un vingrinājumiem, kas palīdzēs Jums saprast, kas Jums ir svarīgs un ir pats galvenais dzīvē;

- Kā izvirzīt ilgtermiņa un īstermiņa mērķus karjerā, ģimenē, draudzībā;

- Kā plānot un analizēt paveikto darbu;

- Kas ir laika pārvaldības māksla;

- Kā attīstīt disciplīnu un būt proaktīvām cilvēkam;

- Pašizglītība: Fizioloģiskā, garīgā, sociālā, tehniskā.

Semināru vada:  Vadims Vorobjovs,  Vīrs, tēvs, dēls. Uzņēmējs. Vīrs, tēvs, dēls. Veikala un zīmola KOKOS dibinātājs.  kokoshop.eu . Autors grāmatai: Роскошный Лев.

 

Dalības maksa:LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija: https://ej.uz/CSA_130818

 

 

 

 

  Как найти себя? Как поставить цели и следовать им?

 

Если вы не знаете, что вы хотите на самом деле, то вы не можете поставить себе правильные и большие цели.

 

А если у вас нету целей или вы в них не уверены, то при первых неудачах, вы будите отказываться от них и сливаться.

 

В итоге, так и будете проживать жизнь, не зная, что вы от неё хотите, где вы? куда идёте? зачем и для чего вы живёте?

Без ответов на эти вопросы, вы вряд ли можете быть счастливым человеком.

 

В этом семинаре я расскажу про:

- Методы и упражнения, с помощью которых вы поймёте, что для вас действительно важно и является главным.

- Постановка долгосрочных и краткосрочных целей в роли карьериста, супруга, отца, сына, друга.

- Умение планировать и анализировать проделанную работу.

- Искусство управления временем

- Прокачивания дисциплины

- Умение быть проактивным человеком

- Самообразование. Физиологическое, ментальное, социальное, техническое.

 

Семинар ведёт:  Вадим Воробьёв. Предприниматель. Муж, отец, сын.

Основатель магазина одежды и бренда KOKOS. www.kokoshop.eu.

Автор книги Роскошный Лев.

 

Семинар на русском языке.

Регистрация: https://ej.uz/CSA_130818

15 LTRK KURZEMES BIZNESA KLUBS SALDŪ

 15.08.18 LTRK KURZEMES BIZNESA KLUBS SALDŪ

 

Kurzemes uzņēmēju biznesa atbalsts, tīklošana un diskusijas.

(Pasākums atvērta tipa - aicināts ikviens uzņēmējs no Latvijas, īpaši Saldus novada).

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Kurzemes reģiona nodaļa sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību un AS CITADELE atbalstu organizē uzņēmēju LTRK Kurzemes biznesa kluba pasākumu.

Pasākums sadalīts 4 daļās. Visas pasākumu daļas noteiktajā laikā var brīvi apmeklēt pēc saviem ieskatiem. Izvēlieties sev interesējošās pasākuma daļas un reģistrējieties https://www.mitto.me/ltrk-kbk-saldus

Kurzemes padome

 

1. DAĻA. LTRK KURZEMES PADOME

14:45-15:00 Iepazīšanās un sarunas. (uzkodas, dzērieni).

15:00 Vietu ieņemšana un pasākuma atklāšana
15:00 -15:10 Informācija par pasākuma programmu no organizatoriem. 
LTRK ziņas - Ralfs Minkevičs. (TOP kārstākās mēneša aktualitātes)

15:10-16:45 LTRK KURZEMES PADOMETēmas: 1. Saldus novada pašvaldības vadības aktualitātes un tikšanās-diskusija ar uzņēmējiem. 2. Saldus metālapstrādes apmācības programma – uzņēmēju diskusija par aktuālo. 3. LTRK Kurzemes padomes aktuālie jautājumi: * Nejēdzības Ministrijās; * LTRK rekomendācijas partiju programmām 2018-2022;

MĒRĶIS: Atbalsts reģiona uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā.

20 minūšu pauze

eksperti

 

2. DAĻA. BIZNESA ATBALSTS  "SATIEC SAVU EKSPERTU"!

17:10- 18:10

Kopumā šai sadaļai ir 4 formāti. Lūdzu iepazīties ar nolikumu: šeit

Dalībniekiem tiek nodrošināta tikšanās ar ekspertiem no LTRK biedru un Kurzemes reģ. padomes vidus, sadarbības partneriem: pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, ALTUM, LIAA, NVA, Bankas, VID, JCI, LDDK u.c. LTRK biedriem ir iespējā iegūt uzstāšanās laiku un plašu reklāmu komunikācijas kanālos. Dalībniekiem ir iespēja saņemt konsultācijas un atbildes uz iepriekš iesūtītiem jautājumiem.

Par ekspertiem informācija tiks papildināta.

Tikai LTRK biedriem vai sadarbības partneriem uz īpašiem noteikumiem ir iespēja kļūt par EKSPERTU.
MĒRĶIS: Klātienē risināt uzņēmēju aktuālās problēmas, izaicinājumus, jautājumus.

10 minūšu pauze

apmacibas

 

3. DAĻA. APMĀCĪBAS.

18:15 - 19:15 "Efektīva lietešķā sarakste” DarbaGuru pieredzējuša speciāliste valodas un biznesa komunikācijas jautājumos Aiga Veckalne.
19.40 Kopsavilkums, dalībnieku noslēgumu sarunas, viedokļi, ierosinājumi.

vakariņas

 

4. DAĻA. VAKARIŅAS / NEFORMĀLĀS SARUNAS.

19:40-21:30 Neformālās sarunas pie “Stikla pērlīšu spēle” šefpavāra klātā vakariņu galda.

Lūdzam visus interesentus pieteikties savlaicīgi, aizpildot anketu: https://www.mitto.me/ltrk-kbk-saldus
Pasākuma vietu skaits ierobežots (līdz 40 cilvēkiem).

Dalības maksa:

7, EUR apmeklējot kādu vai visas pasākuma sadaļas, izņemot vakariņas.

10, EUR apmeklējot vakariņas un kādu vai visas pasākuma sadaļas.
(Norēķins uz vietas pasākuma vietā restorāna kasē).

Piesaki sevi kā ekspertu: https://goo.gl/forms/yBsUuUYkJzxV83Xy2

JAUTĀJUMI:
Tālrunis: 24502990 (Ralfs) vai 29943813(Annija)
E-pasts: annija.eizenarma@chamber.lv

 

 

 

 

16 20 kļūdas, pārvaldot Google un Facebook reklāmas kampaņas un veicot datu analīzi ar Google Analytics. e-KLUBS

 

20 kļūdas, pārvaldot Google un Facebook  reklāmas  kampaņas un  veicot datu analīzi ar Google Analytics

 

 

Semināra laikā tiks apskatītas dažādas kļūdas, ar kurām saskaras iMarketings.lv eksperti savā ikdienas darbā, veicot reklāmas kampaņu auditus.

Runāsim par

 1. Kļūdām, kuras tiek pieļautas gan Facebook, gan Google reklāmās;
 2. Saturu, ko uzņēmēji publicē Facebook lapās;
 3. Kļūdu piemēri, veicot reklāmas kampaņu analīzi.

 

Seminārā tiks parādītas gan vienkāršās kļūdas, tādas kā nepareiza Google AdWords struktūra vai Facebook tārgetinga neatbilstoša izvēle, gan arī Advanced  kļūdas, kas saistītas ar neatbilstoša atribūcijas modeļa izvēli vai Customer Lifetime Value nekorektu aprēķināšanu.

 

Eksperts:  Sergejs Volvenkins ir iMarketings.lv digitālās nodaļas vadītājs. Sertificēts Google treneris. Vienīgais Latvijā sertificēts Google Adwords un Analytics eksperts ar doktora grādu (digitālajā mārketingā).  Aktīvi dalās ar savu vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi digitālo reklāmas kampaņu vadīšanā un analīzē.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

DALĪBAS MAKSA: Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem. LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/EK_160818

21 Kā uzvarēt cīņā par profesionāļiem ar pasaules pieredzi? PERSONĀLA VADĪBA 360

 

Kā uzvarēt cīņā par profesionāļiem ar pasaules pieredzi?

 

Latvijas darba tirgus kļūst arvien ciešāks. Pēc Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 2016. gada pētījuma datiem 70% aptaujāto uzņēmumu “pastāvīgi, bieži vai diezgan bieži trūkst kvalificēta darbaspēka”. Citadele Index 2017. gada pirmā ceturkšņa dati rāda līdzīgu ainu: 66% no 750 aptaujātajiem uzņēmumiem novērtējuši darbaspēka pieejamību Latvijā “kā sliktu vai ļoti sliktu”. Ja pirms 10 gadiem Latvijā notika cīņa par darbu, tad šobrīd paradigma ir mainījusies – uzņēmumi cīnās par darbiniekiem.

Sīvās konkurences apstākļos virkne Latvijas uzņēmumu ir sākuši skatīties uz cilvēkiem, kas aizbraukuši no Latvijas, kā uz vērtīgiem papildspēkiem savai komandai. Ne velti – lai arī kopējā virzība saglabājas negatīva, ik gadu uz Latviju pēc CSB datiem pārceļas aptuveni 8000 cilvēku.

Latvijas diasporā, kas aptver vairāk nekā 200 000 Latvijas valstspiederīgos, slēpjas nozīmīgi cilvēkresursi. Aptuveni 30% starp LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra aptaujātajiem nesenajiem izbraucējiem ir augstākā izglītība. Remigranti uz Latviju ved līdzi gan valodu prasmes, gan zināšanas un iemaņas, kas iegūtas pasaules lielākajos tirgos – Lielbritānijā, Vācijā, Skandināvijā, ASV un citur.

Vai Tavs uzņēmums ir gatavs viņus piesaistīt?

 

Seminārā runāsim par:

 

 1. Kā sasniegt un uzrunāt ārvalstīs dzīvojošos Latvijas valstspiederīgos?
 2. Ko no darba devēja sagaida remigranti?
 3. Kādi ir remigrantu profili?
 4. Kādas ir remigrantu algas prasības?
 5. Kādi ir darba devēju mīti par remigrantiem?
 6. Kādi ir remigrantu aizspriedumi pret darbu Latvijā?
 7. Kādas Latvijas darba tirgus īpatnības kavē un palīdz atgriezties Latvijā?

 

Ieguvumi:

 • Padziļināta izpratne par Latvijas diasporu un potenciālajiem darba ņēmējiem ar pasaules pieredzi
 • Praktiski padomi attiecībā uz remigrantu piesaisti darbā

 

 

Semināru vada: Jānis Kreilis, remigrantu darba platformas Your Move līdzdibinātājs un vadītājs.

Dalības maksa:LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Reģistrācija: https://ej.uz/PV360_210818

 

22 VĒRTĪBAS BIZNESĀ. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

VĒRTĪBAS BIZNESĀ

 

     Esot ikdienas ritmā starp pasūtītājiem un piegādātājiem, savu komandu, sekojot līdzi finanšu rādītājiem un attīstot arī pašu produktu vai pakalpojumu mēs nereti aizmirstam par to, kāpēc mēs šo biznesu sākām. Ne jau naudas dēļ mēs sākam vienu vai otru biznesu, bet gan citu iemeslu dēļ…

Tieši tādēļ aicinām Tevi uz īsu sarunu ar Ilzi Seisumu par vērtībām biznesā.

Jebkuras lietas pirmssākums ir enerģija. Pastāv teorija, ka pasaule radās sprādziena rezultātā  un viss  kas notiek  ir enerģija, jautājums ir

-           kādu mēs šo enerģiju gribam redzēt savā dzīvē un biznesā,

-           kādu mēs to radam sev apkārt,

-           kādu enerģiju mēs translējam uz āru un līdz ar to - ko mēs saņemam atpakaļ?

Seminārā runāsim par:

 

1. Biznesa sastāvdaļas vai biznesa vērtības?

2. Analizēsim, cik līdzsvarots ir Tavs uzņēmums;

3. Kādēļ ir svarīga enerģija kā vērtība;

4. No kurienes rodas enerģija uzņēmumā un kā to radīt.

 

Semināru vada: Ilze Seisuma,  Finanšu eksperte, vairāku uzņēmumu īpašniece un vadītāja ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi, biznesa un personīgas efektivitātes trenere.

Ik gadu patstāvīgi pilnveidojas, iegūstot starptautisku pieredzi vadot, asistējot un mācoties pasaules mēroga treniņos un apmācībās. Izstrādājusi treniņu programmas biznesa un personīgajai izaugsmei. Realizējusi pārmaiņu procesus uzņēmumos, biznesa un personīgās efektivitātes mijiedarbībā radot pamatu jauniem sasniegumiem un izaugsmei

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.  LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_220818

 

 

 

22 Seminārs par Zviedrijas tirgu

Aicinām Jūs pieteikties uz semināru par Zviedrijas tirgu, kurš norisināsies 2018.gada 22.augustā, plkst. 12:00, LTRK namā, Kr. Valdemāra ielā 35.

Semināra laikā tiks apskatītas sekojošās tēmas:

 

 • Īsa informācija par Zviedriju;
 • Zviedrijas biznesa kultūra;
 • Visbiežāk pieļautās kļūdas ienākot Zviedrijas tirgū;
 • Zviedrijas biznesa vide: potenciāls, perspektīvas nozares..;
 • Kāpēc Zviedri nemaksā?

Semināra laikā Jums būs iespēja pastāstīt par savu uzņēmumu un uzdot Jūs interesējošus jautājumus.

Darba valoda: latviešu

 

Pasākuma eksperts Airisa Asberga ir Zviedrijā dzīvojoša latviete ar vairāk kā 20 gadu pieredzi uzņēmējdarbībā.  Airisa ir specializējusies uzņēmumu dibināšanā un vadībā Zviedrijā un sniedz konsultācijas Latvijas uzņēmējiem kas vēlas uzsākt savu biznesu Zviedrijā, kā arī Zviedrijas uzņēmējiem, kas vēlas atrast biznesa partnerus Latvijā. Airisai ir Zviedrijā iegūta augstākā izglītība un maģistra grāds uzņēmumu vadīšanā un ekonomikā.

 

Aicinām uz semināru pieteikties elektroniski: https://ej.uz/LTRK_Zviedrija_22_08  līdz 2018.gada 17.augustam.

Vietu skaits ierobežots!

 

Ja rodas kādi jautājumi, droši rakstiet vai zvaniet veronika.saporenko@chamber.lv / 67225595

22 LTRK KURZEMES BIZNESA KLUBS TUKUMĀ

LTRK

Kurzemes uzņēmēju biznesa atbalsts, tīklošana un diskusijas.

(Pasākums atvērta tipa - aicināts ikviens uzņēmējs no Latvijas, īpaši Tukuma novada).

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Kurzemes reģiona nodaļa sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību, Tukuma uzņēmēju klubuun AS CITADELE atbalstu organizē uzņēmēju LTRK Kurzemes biznesa kluba pasākumu.

Pasākums sadalīts 4 daļās. Visas pasākumu daļas noteiktajā laikā var brīvi apmeklēt pēc saviem ieskatiem. Izvēlieties sev interesējošās pasākuma daļas un reģistrējieties: https://www.mitto.me/ltrk-kbk-tukums

PADOME

1. DAĻA. LTRK KURZEMES PADOME

14:45-15:00 Iepazīšanās un sarunas. (uzkodas, dzērieni).

15:00 Vietu ieņemšana un pasākuma atklāšana
15:00 -15:10 Informācija par pasākuma programmu no organizatoriem. 
LTRK Kurzemes reģiona nodaļas prezentācija - (Ralfs Minkevičs).

15:10-16:45 LTRK KURZEMES PADOME,  Tēmas: 1. Tukuma novada pašvaldības vadības aktualitātes un tikšanās-diskusija ar uzņēmējiem. 2. LTRK Kurzemes padomes aktuālie jautājumi: * Nejēdzības Ministrijās; * LTRK rekomendācijas partiju programmām 2018-2022;

MĒRĶIS: Atbalsts reģiona uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā.


20 minūšu pauze


eksperti

2. DAĻA. BIZNESA ATBALSTS "SATIEC SAVU EKSPERTU"!

17:10- 18:10

Kopumā šai sadaļai ir 4 formāti. Lūdzu iepazīties ar nolikumu: šeit

Dalībniekiem tiek nodrošināta tikšanās ar ekspertiem no LTRK biedru un Kurzemes reģ. padomes vidus, sadarbības partneriem: pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, ALTUM, LIAA, NVA, Bankas, VID, JCI, LDDK u.c. LTRK biedriem ir iespējā iegūt uzstāšanās laiku un plašu reklāmu komunikācijas kanālos. Dalībniekiem ir iespēja saņemt konsultācijas un atbildes uz iepriekš iesūtītiem jautājumiem.

Par ekspertiem informācija tiks papildināta.

Tikai LTRK biedriem ir iespēja kļūt par EKSPERTU.
MĒRĶIS: Klātienē risināt uzņēmēju aktuālās problēmas, izaicinājumus, jautājumus.


10 minūšu pauze

TUKUMS

3. DAĻA. APMĀCĪBAS.

18:15 - 19:15 "Kā un kāpēc veidot spēcīgu uzņēmēja personīgo zīmolu”  DarbaGuru vadītāja un radītāja Inga Daliba.
19.40 Kopsavilkums, dalībnieku noslēgumu sarunas, viedokļi, ierosinājumi.

VAKARINAS

4. DAĻA. VAKARIŅAS / NEFORMĀLĀS SARUNAS.

19:40-21:30 Neformālās sarunas pie “Jaunmoku pils” šefpavāra klātā vakariņu galda.

Lūdzam visus interesentus pieteikties savlaicīgi, aizpildot anketu: https://www.mitto.me/ltrk-kbk-tukums


Pasākuma vietu skaits ierobežots (līdz 40 cilvēkiem).

Dalības maksa:
7, EUR apmeklējot kādu vai visas pasākuma sadaļas, izņemot vakariņas.
10, EUR apmeklējot vakariņas un kādu vai visas pasākuma sadaļas.
(Norēķins uz vietas pasākuma vietā- kasē).

Piesaki sevi kā ekspertu šeit

JAUTĀJUMI:
Tālrunis: 24502990 (Ralfs) vai 29943813(Annija)
E-pasts: annija.eizenarma@chamber.lv

23 DAUGAVPILĪ: Seminārs „Kas cilvēkus pārliecina pēcpatiesības laikmetā?” Ieskats kritiskajā domāšanā

23.augustā  plkst. 13.00 – 16:00, Daugavpilī

Kritiskā domāšana trenē spēju patstāvīgi spriest. Tā piedāvā virkni rīku, ar kuru palīdzību ir iespējams izvērtēt citu teikto, būvēt pārliecinošus argumentus un veiksmīgi aizstāvēt savu viedokli diskusijās. Tā balstās pārliecībā, ka patiesībai ir nozīme, saprātīga diskusija ir iespējama un argumenti palīdz vienoties. 

Tomēr šobrīd politisko procesu un mediju darbības vērotāji atzīst, ka tradicionālie kritiskās domāšanas rīki bieži vien nedarbojas. Fakti tiek noraidīti kā nebūtiski, zināšanas kā trūkums, argumenti kā manipulācijas mēģinājums. Ir iestājies pēcpatiesības laikmets.  

No vienas puses, šī situācija nav unikāla. Naivi būtu iedomāties, ka senāk cilvēki bijuši saprātīgāki, demagogu mazāk un spēja pretoties ideoloģiskām manipulācijām lielāka. No otras puses, pēcpateisības laikmetam patiešām ir savas specifiskās iezīmes, kas daļēji saistītās ar informācijas tehnoloģiju attīstību un mūsdienu mediju iedabu.   Atbilstoši nākas no jauna izvērtēt kritiskās domāšanas arsenālu un uzdevumus.Tas nozīmē ierādīt lielāku nozīmi retorikai, kas vienmēr bijusi kritiskās domāšanas būtiska sastāvdaļa.

Seminārā runāsim par to, kāpēc argumentācija ne vienmēr ir efektīvākais ceļš kā cilvēkus pārliecināt un kas ietekmē teiktā ticamību. Pievērsīsimies jautājumam, kā atpazīt manipulāciju, un aplūkosim praktiskus piemērus, kā kritiskās domāšanas iespējas apvienot ar retorisku efektivitāti.

 

Eksperts: ARTIS SVECE – filozofs un publicists, Dr. phil., Latvijas Universitātes docents, publicējies Diena, Rīgas Laiks, Studija, u.c.Dalības maksa:  bezmaksas

Obligāta reģistrēšanās: https://goo.gl/forms/Lbu5Gr855Vb08qJk2  

 

24 Kontaktu pēcpusdiena

Ja uzskati, ka viens nav cīnītājs un vēlies nodibināt jaunus biznesa kontaktus, tad Kontaktu pēcpusdiena ar "Speed Networking” ir paredzēta tieši Tev!

PROGRAMMA:
13:30-14:00
Ierašanās un pēcpusdienas kafija 
14:00 – 16:00
Dalībnieku iepazīšanās ar “Speed Networking” 
16:00 - 17:30
Neformālā daļa ar vīnu un uzkodām 

LAI DALĪBA NORITĒTU VEIKSMĪGI, NEPIECIEŠAMS:

 1. Sagatavoties, iepazīstināt ar svarīgāko par sevi un savu uzņēmumu 1,5 minūšu ietvaros.
 2. Paņemt uz pasākumu vismaz 40 vizītkartes
 3. Pēc izvēles – paņemt līdzi uzņēmuma informatīvos materiālus, preču paraugus utt, izvietošanai pasākuma norises vietā.

IEROBEŽOJUMI:

 1. Kopējais dalībnieku skaita limits ir 40 personas, pasākumu var apmeklēt viens pārstāvis no uzņēmuma.
 2. Augusta Kontaktu pēcpusdienā aicinām piedalīties tikai tos uzņēmumus, kas līdz šim ir piedalījušies ne vairāk par vienu reizi!
 3. Pasākumu aicinām apmeklēt uzņēmumu īpašniekus, vadītājus vai struktūrvienību vadītājus.
 4. Pasākumu iespējams apmeklēt vienam pārstāvim no nozares. Ja no vienas nozares reģistrējas vairāki dalībnieki, tad iespēja piedalīties tiks dota tam, kurš veicis reģistrāciju pirmais!

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem: EUR 15 + PVN
 • Pārējiem interesentiem: EUR 45+ PVN
 • Ja dalībnieks neierodas uz pasākumu un par to nebrīdina vienu dienu iepriekš, dalības maksa netiek atgriezta. Ja pasākuma sākums (plkst. 14.00) tiek nokavēts, dalībniekam vairs nav iespējas pievienoties pasākumam.

REĢISTRĀCIJA OBLIGĀTAEJ.uz/uip

Video ieskats Kontaktu pēcpusdienas norisē: http://ej.uz/speednetw

Kontaktu pēcpusdiena ir paredzēta jaunu biznesa kontaktu veidošanai, nevis tikai savu preču un pakalpojumu pārdošanai!