Pārlekt uz galveno saturu

LTRK aicina aizpildīt aptauju par tiesiskās aizsardzības procesa piemērošanu

LTRK aicina aizpildīt aptauju

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina aizpildīt aptaujas anketu par tiesiskās aizsardzības procesa piemērošanu.

Kas ir tiesiskās aizsardzības process (TAP)?

Tiesiskās aizsardzības process ļauj parādniekam atjaunot savu spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks.

N.B. TAP nepalīdzēs parādniekam atjaunot savu maksātspēju, ja parādniekam nebūs skaidras vīzijas un biznesa plāna, kā restrukturizēt savu uzņēmējdarbību.

TAP uzrauga tiesas iecelts administrators, kurš uzrauga TAP īstenošanu un nodrošina likumīgu TAP gaitu. Sākot ar 2017.gada 1.jūliju TAP uzraudzīs TAP uzraugošā persona - jebkura rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir tiesības uzturēties un tikt nodarbinātai Latvijā, ja par šo personu vienojas kreditoru vairākums. Izņēmums ir personas, uz kurām attiecas Maksātnespējas likuma 12.3 panta otrajā un trešajā daļā noteiktie ierobežojumi. Šo regulējumu piemēro attiecībā uz tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem, kas uzsākti pēc 2017.gada 1.jūlija. Tiesiskās aizsardzības procesiem, kas uzsākti līdz 2017.gada 30.jūnijam, piemērojamas Maksātnespējas likuma normas, kas bija spēkā attiecīgā procesa uzsākšanas dienā.

Pēc sekmīgas TAP īstenošanas parādnieks ir nokārtojis savus parādus un sekmīgi turpina uzņēmējdarbību.

Papildus informāciju par TAP var iegūt šeit: http://mkd.gov.lv/lv/faq/

Aptaujas anketa ir daļa no pētījuma "Par tiesiskās aizsardzības procesa regulējuma efektivitāti" Id.nr. MKD 2018/2[1], kuru veic pašnodarbināta persona Artūrs Zandersons (reģistrācijas Nr. 28048810614) un pētījuma veikšanas ietvaros pieaicinātais speciālists Helmuts Jauja. LTRK uzskata, ka jautājums ir nozīmīgs Latvijas uzņēmējiem un ir piekritusi izplatīt pētījuma aptaujas anketu saviem biedriem.

 

Lūdzam atbildēt uz anketas jautājumiem, lai iegūtu Jūsu uzņēmuma viedokli par TAP efektivitāti. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai Latvijā veicinātu grūtībās nonākušu uzņēmumu atbalsta un glābšanas kultūru, savstarpējo uzticēšanos un sadarbību.

 

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publiskoti vienīgi kopējo tendenču formā, neļaujot identificēt nevienu no aptaujas dalībniekiem.

 

Aptaujas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 5 minūtes. Aptauju ir iespējams izpildīt vienā no trim valodām – latviešu, angļu vai krievu

 

 

Lūdzam aptauju aizpildīt līdz 2018.gada 2.novembrim.

 

Papildus jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie aptaujas organizatoriem, sūtot jautājumus uz e‑pasta adresi tapaptauja2018@gmail.com