Pārlekt uz galveno saturu

LTRK: patēriņa kredītu reklāmas aizliegums būtiski ietekmēs reklāmas nozari; aicina atgriezt likumprojektu izskatīšanu atbildīgajā komisijā

LTRK: patēriņa kredītu reklāmas aizliegums

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība LTRK nosūtījusi vēstuli Latvijas Republikas Saeimai par likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, aicinot atbildīgo Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisiju nevirzīt grozījumus par reklāmas aizliegumu patēriņa kreditēšanas pakalpojumiem balsojumam Saeimā trešajā - galīgajā lasījumā. LTRK uzskata, ka tie nav pilnvērtīgi un aptveroši diskutēti un radīs būtisku  ietekmi reklāmas nozarei un mediju videi Latvijā. LTRK nav pieņemams, ka būtiski un konceptuāli ierosinājumi likumos tiek iesniegti diskusijā tikai pirms trešā un noslēdzošā balsojuma parlamentā.

LTRK aicina atgriezt grozījumus izskatīšanai atbildīgajā komisijā. Biedrības ieskatā, lai sasniegtu vēlamos mērķus nozares problemātikas sakārtošanā, tiesiskā regulējuma izmaiņām ir jābūt sistemātiskām un balstītām visaptverošā analīzē, kas ļautu izdarīt objektīvus secinājumus par kopējo ietekmi. LTRK uzskata, ka priekšlikums par patēriņa kredītu reklamēšanas aizliegumu, pirmkārt, nesekmēs likumprojekta izstrādes sākotnējo mērķi, otrkārt, nav pietiekami analizēts un tam nav veikts sākotnējās ietekmes izvērtējums uz tautsaimniecības attīstību, nodrošinot pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību.

“Mēs uzskatām, ka šāda prakse, kad konceptuālus un sistēmiskus jautājumus risina pirms Saeimas trešā jeb noslēdzošā balsojuma nav atbalstāmi un nerada pārliecību par lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un tiesiskumu,” saka LTRK valdes locekle Katrīna Zariņa, piebilstot, ka sākotnējais likumprojekta mērķis bija ierobežot bezatbildīgu aizņemšanos, tomēr šis priekšlikumus – nepietiekami analizēts un diskutēts - rada nopietnus riskus reklāmas tirgus nozares attīstībai.

LTRK arī norāda, ka patēriņa kredītu reklāmas aizliegums attieksies tikai uz Latvijā reģistrētiem medijiem, taču neietekmēs citās jurisdikcijās reģistrētos, Latvijā raidošos medijus. “Uzskatām, ka šādi likumprojekta grozījumi kropļos vietējo mediju konkurētspēju, kā arī kvalitatīva vietējā satura veidošanas kapacitāti. Likumprojektu nepieciešams atgriezt diskusijai atbildīgajā komisijā un izslēgt priekšlikumu par reklāmas aizliegumu, jo likumprojekta mērķis – mazināt bezatbildīgu aizņemšanos - tiks sasniegts ar citiem likumprojektā jau apstiprinātajiem grozījumiem,” saka K.Zariņa.