Pārlekt uz galveno saturu

Direktoru un amatpersonu atbildības apdrošināšana

KOPPIRKUMS

 “Direktoru un amatpersonu atbildības apdrošināšana”

Piedāvājums spēkā līdz 20.12.2018.

Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti nosaka valdes locekļu atbildību ar personīgo mantu. Vadītājiem ir pienākums pilnībā atlīdzināt zaudējumus, ja viņi ir pārkāpuši Latvijas Republikas Civillikumu, Komerclikumu un citus tam saistošos normatīvos aktus. Tas attiecas uz komercuzņēmumiem, to valdi un darbiniekiem, kā arī valsts pārvaldē strādājošiem uzņēmumu vadītājiem un to darbiniekiem.

Kas ir Direktoru un amatpersonu atbildības apdrošināšana?

 • Vadošo amatpersonu civiltiesiskā atbildība atlīdzina valdes, padomes locekļu, atbildīgo amatpersonu darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītos zaudējumus uzņēmuma akcionāriem, kreditoriem vai trešajām personām.
 • Tiek kompensēti zaudējumi, kuru cēlonis ir kļūda, neuzmanība, nevērība vai maldinošs paziņojums, kas nejauši pārkāpj uzticības un lojalitātes pienākumu. 

Kāpēc svarīgi iegādāties direktoru un amatpersonu atbildības apdrošināšanu?

 • Padomes un valdes locekļi, vadošās amatpersonas uzņēmumā  var tik apsūdzētas par uzņēmumam vai trešajām personām nodarītiem finansiālajiem zaudējumiem, kas izriet no nepareizu lēmumu pieņemšanas
 • Padomes un valdes locekļu personīgie līdzekļi pakļauti riskam
 • Tiesāšanās un aizstāvības izdevumi var sasniegt lielus apmērus arī tad, ja aizstāvība ir sekmīga

Latvijas apdrošināšanas tirgus nepiedāvā risinājumus vadošo amatpersonu aizsardzībai, šādu risinājumu iespējams rast starptautiskajā apdrošināšanās tirgū, tādēļ Colemont FKB Latvia tikai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedriem piedāvā izstrādāt, ieviest un administrēt Vadošo amatpersonu atbildības apdrošināšanu.

Polises cena ir sākot no 1 500 eiro, bet katrs gadījums tiks izvērtēts atsevišķi.

Kas tiek apdrošināts?

 • Aizstāvības izmaksas
 • Zaudējumu/ bojājumu kompensācija
 • Civilie/ administratīvie naudas sodi
 • PR izmaksas
 • Saistītie uzņēmumu amatpersonas
 • Zaudējumu samazināšanas izmaksas
 • Glābšanas izmaksas
 • Krīzes vadības zaudējumi u.c.

Pamatizņēmumi:

 • Iepriekš iesāktas un nepabeigtas tiesas prāvas
 • Krāpnieciskie un noziedzīgi darījumi (izslēgšana netiek piemērota līdz galīgajam spriedumam)
 • Personai radīts bojājums un īpašuma bojājums (nav saistīts ar aizstāvības izmaksām un darba kodeksu)
 • Īpašuma bojājumus un miesas bojājumus
 • Piesārņošana, zaudējumus, kas nodarīti videi  (nav saistīts ar aizstāvības izmaksām)
 • Zaudējumi, kas saistīti ar vērtspapīriem.

Pieteikumus un jautājumus aicinām sūtīt uz: elina.valdmane@chamber.lv

Koppirkumu “Direktoru un amatpersonu atbildības apdrošināšana” piedāvā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Colemont FKB Latvia.