Pārlekt uz galveno saturu

ESTLAT-WBL

11

 

 • Nosaukums: Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia
 • LTRK pozīcija: vadošais partneris
 • Kopējais budžets: 464 254,10 EUR
 • Kopējais ERAF līdzfinansējums: 394 615,94 EUR
 • Projekta ilgums: 01.08.2018 to 31.07.2020
 • Programma: Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma (EST-LAT)
 • Citi partneri: Igaunija
 • Projekta “ESTLAT-WBL” mērķis ir atbalstīt profesionālās izglītības skolu audzēkņus pārrobežu mobilitātēs, pamatojoties uz sadarbības starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem no Latvijas un Igaunijas. 

  Latvija un Igaunija pilnveido darba vidē balstītas mācības, lai iegūtu gan kvalificētu darbaspēku, gan lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Daudzos gadījumos darba vidē balstītas apmācības dod jauniešiem iespēju atrast darbu.

   

  ESTLAT-WBL projekta laikā, kopā tiks organizētas 112 pārrobežu mobilitātes:

 • 80 mobilitātes skolēniem no profesionālās izglītības skolām (40 audzēkņiem no Latvijas skolām uz Igaunijas MVU un 40 audzēkņiem no Igaunijas skolām uz Latvijas MVU)
 • 12 mobilitātes uzņēmumu prakšu vadītājiem (6 no Latvijas uz Igauniju un 6 no Igaunijas uz Latviju)
 • 20 mobilitātes prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības skolām (10 no Latvijas un 10 no Igaunijas)
 •  

  Profesionālo skolu un uzņēmumu sadarbības laikā, prakšu vadītāji no Igaunijas profesionālās izglītības iestādēm apmeklēs vairākus uzņēmumus Latvijā, savukārt prakšu vadītāji no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm apmeklēs vairākus uzņēmumus Igaunijā.

   

  Darba vidē balstītas mācības aptvers nozares, kuras ir nozīmīgas reģionam: viesmīlība un ēdināšana, kokapstrāde un celtniecība, mazumtirdzniecība, IT un citas. Papildus tiks organizētas 32 pārrobežu mobilitātes prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, kuri koordinēs skolēnus prakses laikā. Papildus tiks piedāvāta iespēja uzlabot valodu prasmes (igauņu, latviešu, angļu) profesionālo iestāžu audzēkņiem, skolu un uzņēmumu prakšu vadītājiem. Šīs valodu prasmes ir nepieciešamas starptautiskajā un reģionālajā vidē. 

   

  Modelis, projekta rezultāti, secinājumi un veiksmes stāsti tiks publicēti rokasgrāmatā ar mērķi veicināt mobilitātes pēc projekta beigām. Sadarbība starp uzņēmumiem un profesionālās izglītības skolām no Latvijas un Igaunijas, kā arī biznesa organizāciju iesaistīšana kalpos kā ilgtermiņa mehānisms, lai uzturētu reģionālo un pārrobežu pieeju darba vidē balstītām mācībām. Izveidotā sadarbība starp profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmumiem, kalpos kā atbalsts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem pēc projekta beigām.

   

  Projekta partneri ir apņēmušies stiprināt darba vidē balstītu mācību iniciatīvu Latvijas-Igaunijas pierobežas reģionā. Projekts “ESTLAT-WBL” ir solis pretī integrētākam un elastīgākam darba tirgum, kas arī sniegs labāku pieeju darba iespējām profesionālo izglītības iestāžu absolventiem.

   

  Projekta partneri:

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LV) – vadošais partneris
 • Baltic Bright SIA (LV)
 • Cēsu profesionālā vidusskola (LV)
 • Smiltenes Tehnikums PIKC (LV)
 • Civitta Eesti AS (EE)
 • Tartu Kutsehariduskeskus (EE)
 • Vorumaa Kutsehariduskeskus (EE)
 • Valgamaa Kutseoppekeskus (EE)

 

Vadošā partnera kontakti:
Līga Sičeva

ES Projektu daļas vadītaja
liga.siceva@chamber.lv
+371 28625443
Kr. Valdemāra iela. 35, Rīga
Latvija, LV-1010