Pārlekt uz galveno saturu

CIRCULAR PP

1
 • Nosaukums: Aprites ekonomikas veicināšana caur inovatīviem iepirkumiem un kapacitātes celšanu.
 • LTRK Pozīcija: Partneris
 • Kopējais budžets: 2 453 620.00 EUR
 • Projekta ilgums: 01.09.2017 - 30.11.2020
 • Programma: Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (ERAF)
 • Citi partneri: Latvija, Dānija, Krievija, Nīderlande, Polija, Somija, Zviedrija
 • Mājaslapa: www.circularpp.eu

Projekta galvenais mērķis ir izmantot publisko iepirkumu Baltijas jūras reģionā kā katalizatoru, lai uzlabotu inovatīvu pārstrādāto jeb aprites ekonomikas produktu un pakalpojumu izmantošanu tirgū, izveidojot sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm (galvenokārt, ražotāji, piegādātāji un politikas veidotāji) un izveidot aprites ekonomikas domāšanas principus ciešā atgriezeniskās saites dialogā ar MVU. Aprites ekonomikas produkti ir tādi, kuri tiek saglabāti vērtības ķēdē ilgāku laiku, t.i., no kuriem tiek atgūtas izejvielas, lai tās izmantotu no jauna, pēc produkta lietošanas termiņa beigām.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, projekts seko uz četru soļu pieejai:

 1. Jaunāko tehnoloģiju izpēte aprites ekonomikas iepirkumos un potenciālo uzlabojumu noteikšana gan vietējā, gan valsts, gan starptautiskā līmenī;
 2. Izveidot nepieciešamo jaudu aprites ekonomikas iepirkumu veikšanai visām ieinteresētajām pusēm, t.i., publisko iepirkumu iestādēm, MVU, politikas un lēmumu pieņēmējiem;
 3. Izstrādāt eksperimentālus aprites ekonomikas iepirkumus, kas sakristu ar definētajām prioritārajām jomām, lai sniegtu iespēju mācīties darot un lai nodrošinātu, ka projekts attīsta praktiskas spējas materiālu apguvē (piemēram, apmācību, vadlīniju, nākotnes ieteikumu un citās formās);
 4. Plaši izplatīt projekta rezultātus starp publisko iepirkumu iestādēm un MVU visā Eiropā, izmantojot stratēģiskos partnerus un attiecīgos kanālus.

Galvenie projekta iznākumi ietver ieteikumus aprites ekonomikas iepirkumu politikas attīstībai nākotnē un patreizējo institucionālo iepirkuma organizāciju struktūru uzlabošanai; mācību materiālus valsts iestādēm, kā arī seminārus visās septiņās dalībvalstīs, lai pilnveidotu MVU informētību par pārstrādāto jeb aprites ekonomikas produktu un pakalpojumu izstrādi un piegādi piecos eksperimentālajos publiskajos iepirkumos, kā arī vairākas konkrētas projekta izplatīšanas aktivitātes, rezultātu plašākai izmantošanai.

PROMOTION VIDEO

1

Projekta aktivitātes:

1) Apmācību seminārs “Aprites ekonomikas un aprites publiskie iepirkumi” - 06.04.2018

   
  LTRK Kontakti:
Līga Sičeva
ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
liga.siceva@chamber.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela. 35, Rīga
Latvija, LV-1010