Pārlekt uz galveno saturu

Delbi 2

1

1

 • Nosaukums: Integrated Business Development North-Latvia and South-Estonia 2
 • LTRK Pozīcija: Vadošais partneris
 • Kopējais budžets: 447 547.19 EUR
 • ERAF līdzfinansējums: 380 415.10 EUR  (85%)
 • Projekta ilgums: 01.04.2017 - 31.03.2020
 • Programma: Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma
 • Citi partneri: Latvija, Igaunija

Pārrobežu sadarbība starp Latviju un Igauniju ir ievērojams izaicinājums, kura pamatā ir Igaunijas daudz aktīvāka sadarbība ar Skandināviju, nekā ar Latviju. Dienvidigaunija dala robežu ar Latviju un tas ir tiešais mērķis Latvijas uzņēmumiem, turklāt 2 projekta partneri no Igaunijas atrodas Tartu.

Pieredze, kas tika iegūta projekta DELBI I īstenošanas procesā rāda ka uzņēmumiem trūkst reālas praktiskas pieejas atbalstam pārrobežu sadarbībā, kuru viņiem būs grūti sasniegt bez DELBI II projekta – to nosaka datu bāzu, kontaktu, informācijas, pieredzes trūkums. Līdz ar to projekta partneri  ir apkopojuši 3 vajadzības un iespējas: programma, uzņēmums un partneri.

Projekta galvenais mērķis ir palielināt Igaunijas un Latvijas MVU skaitu, kas īsteno pārrobežu biznesu. Projekta mērķis tiks sasniegts organizējot attiecīgus, kopīgus biznesa pasākumus programmas teritorijā. Ir sekojoši projekta kopīgi mērķi:

 1. Palielināt pārrobežu sadarbību MVU un jaundibinātiem uzņēmumiem, kas pārstāv pārtikas, koksnes un tūrisma nozares. Tas ir noteiktas projekta mērķa nozares, pamatojoties uz statistiskajiem datiem, kompetences un iepriekš iegūtas pieredzes.
 2. Stiprināt sadarbību starp Igaunijas un Latvijas biznesa atbalsta organizācijām caur kopējo projektu īstenošanu, kā arī piesaistot citas  ieinteresētās puses.
 3. Palielināt MVU konkurētspējas līmeni, uzlabot eksporta/importa zināšanas un izpratni par Igaunijas-Latvijas tirgus iespējām starp Igaunijas un Latvijas MVU. Projekta pamatā ir nepieciešamība organizēt un īstenot atbilstīgus, praktiskus un aktīvus biznesa pasākumus, kas apvienos uzņēmumus reālajā biznesa vidē,  to starpā izstādes, tirdzniecības misijas, forumi utt..

VAJADZĪBAS:

Programma: uzlabota pārrobežu sadarbība reģionā.

Uzņēmumi: praktiska sakaru nodibināšana starp uzņēmumiem, kur attiecīgi uzņēmumi ir iepriekš sagatavoti un kur sadarbība ir praktiski iespējama. Tas nozīmē ka organizatoriem jābūt pieejama precīza informācija par katru atbilstošo partneri, jo piemērām pārtikas nozare ir ļoti plaša un piena pārtikas ražotājs nebūs ieinteresēts kontakta dibināšanā ar gaļas piegādātāju. Arī mārketinga pasākumi ir būtiski svarīgi un nepieciešami.

Partneri: atbalstīt biedrus un pārstāvēt viņu vajadzības – visu partneru galvenais mērķis ir nodrošināt projekta dalībniekus ar kvalitatīvām un atbilstošām aktivitātēm, līdz ar to Igaunijas-Latvijas programmai jāatbilst visu partneru vajadzībām kontekstā ar uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta partneri:

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LV) - Vadošais partneris
 • Tartu Science Park (EE)
 • Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (EE)
 • Igaunijas Tirdzniecības kamera Latvijā (LV)
 •  

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija tiek izmantota.

Vadošā partnera kontakti:
Līga Sičeva
ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
liga.siceva@chamber.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela. 35, Rīga
Latvija, LV-1010