Pārlekt uz galveno saturu

Maijs

02 PAKALPOJUMU PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība:

 1. Par Latvijas Nekustamo īpašumu Asociācijas LANĪDA iniciatīvu nekustamo īpašumu aģentu darbības regulēšanas ieviešanai (LANĪDA pārstāvji);
 2. Par priekšlikumiem portāla www.latvija.lv uzņēmējdarbības sadaļai (B.Apine);
 3. Iekļaušanās nosacījumi Veselības apdrošināšanas sistēmā personām, kuras nav darba ņēmēji un atbrīvoto kategoriju pārstāvji (A.Dreimane no LM);
 4. Dažādi (t.sk. Publisko pakalpojumu gada balvas pasākums).
07 JURIDISKĀS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība:

 1. Par komerctiesību attīstības diskusiju;
 2. SIA daļu kategorijas un grozījumi akciju kategoriju regulējumā;
 3. Vienkāršotā reorganizācija;
 4. Dažādi.
09 Enerģētikas komiteja

Sēdes sākums plkst.15:00, LTRK Prezidentu zālē. 

Darba kārtībā: 

1) LTRK pozīcijas/viedokļa sagatavošana 10.maija OIK darba grupas sanāksmei; 

2) Dažādi. 

10 RŪPNIECĪBAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība:

1.            Prezentācija par LTRK Vidzemes uzņēmēju aktuālajiem jautājumiem rūpniecības nozarē;

2.            Prezentācija par eksakto zinātņu apguvi vispārizglītojošajās skolās;

3.            Dažādi.

10 Latgales reģionālās padomes sēde

Programma: 12:00 - 15:00
 
1.        Sapulces atklāšana.Sapulces darba kārtības apstiprināšana    
2.        LTRK darbs pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas reģionā    
3.        3.1.    Uzņēmējdarbības vides attīstība; 
                3.2.    Jaunu profskolu speciālistu sagatavošana;
                3.3.    Sadarbības iespējas    
4.        Tikšānas ar premjera padomnieku, atskaite 
5.        Iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu apspriešana un akceptēšana    
6.        Konference „Export” Rēzeknē, diskusija, priekšlikumi    
7.        LTRK Latgales,  Zemgales, Kurzemes, Vidzemes Reģionālo padomju kopsapulce    
8.        Dažādi (profskolu aptaujas rezultāti, LTRK Latgales padomes brauciens uz Jelgavu, nākotnes darbi)    
9.        Neformālā daļa        

                    
REĢISTRĀCIJA OBLIGĀTA: https://goo.gl/forms/DPX53vlF8OYdNpE93

14 MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība:

1.Diskusija par patentmaksas režīmu un paplašinātajiem darbības veidiem (piedalās EM pārstāvis);

2.Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāns;

3.Dažādi.

15 ZINĀŠANU EKONOMIKAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 14:00.

Darba kārtība:

1) Par LTRK Prezidija sagatavoto ziņojumu par Latvijas stratēģiju 2030 (A.Rostovskis);

2) A.Siliņa ziņojums;

3) Diskusija par mērķi - eksporta un produktivitātes veicināšana;

4) Diskusija par mērķi - finansēšanas modeļa pārskatīšana;

5) Dažādi.

16 NACIONĀLĀS STRATĒĢIJAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

 1. Par LKA priekšlikumu algu maksājumiem tikai ar pārskaitījumiem (un izņēmumiem). Viesis – Edgars Pastars (LKA);
 2. NSP mērķu precizēšana, pilnveide.
 3. Dažādi.
22 RĪGAS REĢIONĀLĀS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums 11:00.

Darba kārtība:

1. Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana.

2. LTRK stratēģija 2020, priekšlikumi politisko partiju programmām.

3. Rīgas RP priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

4. Darba devēju iniciatīva par apmaksājamo slimības dienu skaita samazināšanu (A lapa).

5. Nākamo padomes sēžu grafiks.

6. Dažādi.

22 BŪVNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums 15:00.

Darba kārtība:

1. Par ģenerālvienošanos - iespējamās sekas un darbības plāns ieviešanas periodā;

2. Par būvuzņēmēju klasifikatoru – diskusija par EM jauno redakciju;

3. Par būvniecības gada balvu;

4. LBP atzinums par MK noteikumu projektu “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi”;

5. Par būvkomersanta nodevas aprēķināšanu;

6. Par groz. PIL (nepamatoti dārga piedāvājuma regulējums);

7. Dažādi.

23 LAUKU UZŅĒMĒJDARBĪBAS PADOMES IZBRAUKUMA SĒDE

Darba kārtība:

1. LVM Mazsilu kokaudzētava;

2. Izlases cirtes apskate;

3. Dabas aizsardzības pārvaldes aktivitāšu novērtējums Dabas parkā "Abavas senleja" un tikšanās ar Kandavas novada zemes īpašniekiem;

4.Meža ceļu būves objektu apskate.

30 PAKALPOJUMU PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība:

1. DAKIB atbalsts pamatnostādnēm (piedalās DAKIB pārstavji);

2. Par LTRK rekomendācijām partiju programmām 2018-2022 un LTRK LV Stratēģiju 2030;

3. Dažādi:

     3.1. Veselības jautājuma statuss;

     3.2. Administratīvā sloga mazināšana nevalstiskajām organizācijām saskaņošanas procesā (sasaiste ar darba kārtības 2.punktu);

     3.3. Sarunu festivāla LAMPA aktualitāšu statuss (S.Savickis);

     3.4. Publiskā pakalpojumu gada balva (I.Dzalbe);

     3.5. Latvija.lv uzņēmējdarbības sadaļa (I.Kukute);

     3.6. LTRK dalība ĀM organizētajā OECD darba grupā;

     3.7. Informācija par aktuālo no Pasažieru pārvadājumu komitejas (A.Pakalniece).