Pārlekt uz galveno saturu
05 No klientu apkalpošanas uz pārdošanu. Robežu nav.

 

 

No klientu apkalpošanas uz pārdošanu. Robežu nav.

05.oktobrī plkst. 10:30 – 12:30

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

Kā veiksmīgi pāriet no klientu apkalpošanas situācijas uz pārdošanas situāciju?

 

Kā piedāvāt papildus produktus un pakalpojumus?

Kā turpināt sarunu, ja klienta jautājums vai problēma jau ir atrisināta? Vai klients to uzskatīs par uzbāšanos? Vai klients vēlēsies turpināt sarunu un atbildēt uz jautājumiem?

Šie noteikti ir jautājumi, kas ir katra klientu apkalpošanā un pārdošanā iesaistīta speciālista, konsultanta, pārdevēja un vadītāja prātā.

Šajā seminārā dalīšos ar pieredzi, lai rosinātu Jums veidot jaunus paradumus, kas nojauc robežas starp klientu apkalpošanu un pārdošanu. Apskatīsim un trenēsim vienkāršus un efektīvus veidus, kā uzsākt un turpināt pārdošanas sarunu, kas vairo uzticību Jums personīgi un Jūsu uzņēmumam. Iegūsim drosmi un motivāciju uzrunāt pēc iespējas lielāku klientu skaitu un radīt uzticēšanās vidi, kas nodrošinātu abpusēju ieguvumu no pakalpojumu un produktu pārdošanas.

Seminārā runāsim par :

  • Klientu 3 gandarījuma zonām.
  • Papildus pakalpojuma vai produkta pārdošana kā teicama klientu apkalpošanas servisa sastāvdaļa.
  • Praktiski trenēsim veidus, kā pāriet no klientu apkalpošanu uz pārdošanu vai piepārdošanu.

EKSPERTS:

Reinis Zarāns Organizācijas attīstības centra Spring Valey konsultants. Viņa galvenā specializācija ir organizāciju klientu apkalpošana un pārdošanas pārmaiņu vadība.Viņam ir bagāta praktiskā pieredze klientu apkalpošanas un pārdošanas kultūras veidošanā, pārdošanas līmeņa un efektivitātes uzlabošanā, kas iegūta veidojot karjeru no apkalpošanas speciālista līdz pārdošanas vadītājam AS Swedbank Paralēli Reinis aktīvi darbojas arī kā uzņēmuma iekšējais treneris, un veicina kolēģu izaugsmi, regulāri vadot pārdošanas, produktu mācības, klientu apkalpošanas standarta ieviešanas, jauno vadītāju un klientu servisa mācības.

LTRK biedriem:

vienam pārstāvim no uzņēmuma bez maksas, katram nākamajam – EUR 10.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 20.00 + PVN

Reģistrācija:

jelgava@chamber.lv; 28646086