Pārlekt uz galveno saturu
06 Pakalpojumu padomes sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00. Darba kārtībā:

  1. Atskats uz 3augustā notikušos LTRK auto nozares diskusiju (J. Atslens);
  2. Publiskā pakalpojumu gada balvas aktualitātes (S. Savickis);
  3. Uzņēmēju konkurētspējas vērtējums digitalizācijas kontekstā (A.Gulbis);
  4. PP komiteju aktualitātes;
  5. Dažādi.
20 Būvniecības komitejas sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

1. Izmaiņas nodevā par Būvkomersantu reģistrāciju;

2. Par Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai
2016.-2020.gabam būvniecības sadaļas pasākumu aktualizēšanu;

3. Būvkomrsantu klasifikators;

4. EM Būvniecības padome, 22/08/2017.

5. Dažādi.

20 Mazo un vidējo uzņēmumu padomes sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

Ēnu ekonomikas apkarošana – priekšlikumi, diskusija

22 Kurzemes reģionālās padomes sēde

KURZEMES REĢIONĀLĀS PADOMES  SĒDES KĀRTĪBA
10:00 – 10:10 Ierašanās/ kafija un uzkodas
10:10 – 10:20 Saimnieka desmitminūte;  “Lauma Lingerie”valdes pr-ja Linda Matisone
10:20 – 10:30 Aktuālie uzņēmējdarbības vides jautājumi; LTRK Kurzemes  Padomes vadītājs   Jānis Vilnītis
10:30 – 11:00 Trešvalstnieku nodarbināšanu uzņēmumos, t.sk.:
- Starptautiskās aizsardzības saņēmēju nodarbināšana Latvijas Republikā
- Imigrācijas likuma nosacījumi
- Informācijas centrs imigrantiem
- Praktiskā darbība

Biedrība “Patvērums" “Drošā māja””jurists/klientu konsultants Alvis Šķenders
11:00 – 11:40 Kurzemes uzņēmēju izvirzīto prioritāro jautājumu statuss un virzīšanas iespējas:
- Darbinieku slimības lapu apmaksa no valsts sociālā budžeta (regulējuma maiņa)
- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība ar 01.01.2018.
- Bezdarbnieka statusa iegūšana (12 mēneši/ 9 mēneši)
- Citi aktuāli jautājumi

LTRK Padomes locekle Lienīte Caune
11:40 – 12:20 Kurzemes uzņēmēju papildus aktuālo jautājumi iniciēšana un risinājumu priekšlikumu definēšana, t.sk.,
- Energopārvaldības ieviešana/ Energoaudita veikšana lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar 01.04.2018. (pasākums 6.10.2017. Liepājā)
12:20 – 12:30 Nākamās Kurzemes reģionālās padomes sēdes satura, norises laika un vietas noteikšana.


******
Kurzemes reģionālā padomi veido LTRK Kurzemes reģiona biedru deleģēti pārstāvji.
Dalībai Kurzemes reģionālās padomes sēdei pieteikties sūtot apstiprinājuma e-pastu uz
salvis.roga@chamber.lv vai zvanot: Salvis Roga (28663400).
_______________________________________________________________
Kurzemes reģionālā padome ir biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) biedru
brīvprātīga, organizatoriska struktūra, kura pārstāv LTRK biedru intereses Kurzemes reģionā dažādās nozarēs un
interešu jomās.
Kurzemes reģionālai padomei ir šādas funkcijas:
1. sagatavot priekšlikumus LTRK īstenojamai reģionu komercdarbības politikai;
2. ierosināt attiecīgā reģiona jautājumu izskatīšanu LTRK institūcijās;
3. noteikt LTRK aktivitāšu prioritātes publiskās pārvaldes ietekmēšanas attiecīgajā reģionā;
4. nepieciešamības gadījumā veido attiecīgā reģiona darba grupas konkrētu jautājumu sagatavošanai;
5. sagatavot lēmumu projektus par LTRK nostāju attiecīgā reģiona jautājumos.

27 Nacionālās stratēģijas padomes sēde

Diskusija par IIN un UIN praktiskās piemērošanas jautājumiem. Piedalās Finanšu ministrijas un Valsts Ieņēmumu dienesta pārstāvji. 

27 Rūpniecības padomes sēde

Sēdes sākums 14:00. 

Darba kārtība: Diskusija ar VISC pārstāvjiem par eksakto zinātņu stiprināšanu vidusskolu līmenī.