Pārlekt uz galveno saturu

Par risinājumiem obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanai un ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanai

Par risinājumiem obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanai

Ar sēdi 1.augustā ir noslēdzies darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) sistēmas atcelšanai darbs. Ekonomikas ministrija (EM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par risinājumiem obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanai un ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanai”, kuru paredzēts apstiprināt Ministru kabinetā.

 

LTRK augstu novērtē EM darbu pie informatīvā ziņojuma sagatavošanas, vienlaikus uzsverot, ka lai arī ziņojumā ir pozitīvi vērtējamas sastāvdaļas, ziņojums nedod pareizu “ceļa karti” Latvijas enerģētikas sektorā iepriekš radīto problēmu efektīvai atrisināšanai.

 

LTRK ieskatā pozitīvi vērtējami ziņojuma izdarītie secinājumi par esošo OIK sistēmu, konstatējot, ka OIK sistēma ir izveidota nepareizi, būtiski pasliktinot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju un izvēloties sabiedrībai un uzņēmējiem dārgāko un neefektīvāko veidu ES atjaunojamo energoresursu mērķu izpildei.

 

LTRK ieskatā nav atbalstāma ziņojumā piedāvātā zaļo sertifikātu ieviešana, jo tam iebilst visi darba grupas dalībnieki, turklāt zaļo sertifikātu sistēma nenovērš pārsubsidēšanu. Tāpat LTRK nepiekrīt jaunu subsidējamo atbalsta mehānismu ieviešanai. Arī piedāvātais jaudas maksu reformas modelis ir neskaidrs attiecībā uz šāda atbalsta saņēmēju darbību un ietekmi uz pārvaldes izmaksu tarifiem.

 

LTRK rekomendē fiksēt reformas pamatmērķi – reģionāli konkurētspējīgas elektroenerģijas izmaksas visām lietotāju grupām. Tāpat vēlams neplānot jaunus atbalsta rīkus elektrības ražošanai, kuri paredzētu publiskās vai patērētāju dotācijas. Lai sasniegtu elektroenerģijas tirgus sakārtošanu, jānodrošina OIK atbalsta saņēmēju kontrole un uzraudzība, kā arī jāprecizē normatīvie akti attiecībā uz alternatīvo energoresursu tehnoloģijām.

 

AICINĀM IEPAZĪTIES AR:

  • Pilnu LTRK pozīciju par OIK / Skatīt dokumentu
  • Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu "Par risinājumiem obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanai un ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanai" / Skatīt dokumentu
  • Saprašanās memorands par atjaunojamās enerģijas turpmāko attīstību  Skatīt dokumentu