Pārlekt uz galveno saturu

15% ATLAIDE ELEKTROAUDITAM

Elektron SIA

Izvērtējot elektrotīklu bojājumu un ugunsgrēku statistiku “Elektron” SIA eksperti izstrādāja speciālo pakalpojumu – Ekspress Elektroaudits. Ekspress Elektroaudits tas ir tehnisko pakalpojumu kopums, kas iekļauj objekta apsekošanu, esošās tehniskās dokumentācijas izskatīšanu un elektrisko mērījumu veikšanu.
Ekspress Elektroaudita rezultātā “Elektron” SIA speciālisti sastāda tehniskās apsekošanas atskaiti, norādot slodzes grafikus, īsslēguma strāvas aprēķinus, kontaktsavienojumu termogrammas un elektroinstalācijas neatbilstības foto fiksāciju.
Balstoties uz speciāli izstrādātas metodikas, Eksperess Elektroaudits neaizņem daudz laika un neietekmē uz objekta normālu darba režīmu, jo Ekspress Elektroauditam nav nepieciešama elektroenerģijas atslēgšana un daudzi audita procesi notiek paralēli.

Ekspress Elektroauditā ir iekļauti sekojoši mērījumi un prioritārie pasākumi:
• Strāvas analizatora uzstādīšana ievadā (ja ievada konstrukcija to ļauj);
• Sadaļņu un kontaktsavienojumu pārbaude ar termokameru pie objekta nominālas noslodzes;
• Cilpas fāze-nulle mērījums 3 punktos (ievadā, un 2 garākas līnijas kontaktligzdām);
• Jumta zibensaizsardzības sistēmas atbilstības pārbaude;
• Sadalnes skapju novērtējums;
• Esošās tehniskās dokumentācijas aktualitātes un pietiekamības novērtējums;
• Objekta apsekošana un elektroinstalācijas novērtējums.

Ekspress Elektroaudīta cenas Rīgas rajonā:
Objektiem ar platību līdz 300 m2 – 400 EUR + PVN
Objektiem ar platību līdz 800 m2 – 500 EUR + PVN
Objektiem ar platību līdz 2000 m2 –800 EUR + PVN
Objektiem ar platību virs 2000 m2 – cena pēc vienošanas.

Parejos Latvijas reģionos audita cenas ir pēc vienošanas.

Informācija: www.elon.lv

Standarta cena
Pakalpojuma cena atkarīga no objekta tipa un lieluma
Atlaide LTRK biedriem
15%
Piedāvājuma termiņš